1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 6 Adet Arama Ruhsatlı Jeotermal Alanları İhale Edileceğini İlan Etti

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 6 Adet Arama Ruhsatlı Jeotermal Alanları İhale Edileceğini İlan Etti
0

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 6 Adet Arama Ruhsatlı Jeotermal Alanları İhale Edileceğini İlan Etti

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ruhsat Cinsi, Ruhsat Nosu, Hektarı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Gün ve Saati yer alan AR.10/0117, AR.10/0127, ARA.10.00.2013.JEO.16, ARA.10.00.2014.JEO.1, ARA.10.00.2014.JEO.5, ARA.10.00.2015.JEO.8 nolu (6) altı adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 – İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda (Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No: 8/A Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 – İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 – Şartname ve ekleri ihale günü saat: 12:00’a kadar Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No: 8/A Karesi/BALIKESİR) alınabilir. İhale şartnamesi ve ekleri ücretsizdir.

5 – İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:

a) Gerçek kişiler için:

1 – T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi

3 – Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4 – Tebligat için adres beyanı

5 – Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6 – Mali yeterlilik belgesi; (120.706,68 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

7 – İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

b) Tüzel kişiler için:

1 – Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2 – Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3 – Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4 – Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5 – Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6 – Tebligat için adres beyanı

7 – Oda kayıt belgesi

8 – Mali yeterlilik belgesi; (120.706,68 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

9 – İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

6 – İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 – İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

NO

İLÇE

MAHALLE

RUHSAT CİNSİ

RUHSAT NO

HEKTAR

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜNÜ VE SAATİ

1

EDREMİT ZEYTİNLİ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0117

1174,02

29.558,33 TL

   886,74 TL

13/09/2017 – (14:00)

2

EDREMİT ZEYTİNLİ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0127

59,59

29.558,33 TL

   886,74 TL

13/09/2017 – (14:20)

3

EDREMİT ÇAMLIBEL

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2013.JEO.16

22,09

29.558,33 TL

   886,74 TL

13/09/2017 – (14:40)

4

BURHANİYE ŞARKÖY

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2014.JEO.1

1897,99

37.400,84 TL

1.122,02 TL

13/09/2017 – (15:00)

5

BURHANİYE ÇORUK

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2014.JEO.5

1450,08

29.558,33 TL

   886,74 TL

13/09/2017 – (15:20)

6

AYVALIK MURATELİ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2015.JEO.8

4944,26

97.429,11 TL

2.922,87 TL

13/09/2017 – (15:40)

 

1 – Edremit – Zeytinli Arama Ruhsatı Koordinatları: 1174,02 Hektar

POLİGON 1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

Sağ (Y)

493774

494200

495380

496623

497491

497773

497462

496493

495242

494149

Yukarı (X)

4379562

4380804

4381531

4381381

4380594

4379570

4378497

4377704

4377642

4378404

 

2 – Edremit – Zeytinli Arama Ruhsatı Koordinatları: 59,59 Hektar

POLİGON 1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağ (Y)

496493

497462

497773

497700

496493

495242

Yukarı (X)

4377704

4378497

4379570

4378297

4377504

4377642

 

3 – Edremit – Çamlıbel Arama Ruhsatı Koordinatları: 22,09 Hektar

POLİGON 1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağ (Y)

488435

489093

489014

489000

488892

488757

Yukarı (X)

4381081

4381204

4380908

4380897

4380696

4380559

 

4 – Burhaniye – Şarköy Arama Ruhsatı Koordinatları: 1897,99 Hektar

POLİGON 1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağ (Y)

500084

499156

504509

505000

496400

495224

Yukarı (X)

4371464

4371835

4375247

4374500

4366500

4368145

 

5 – Burhaniye – Çoruk Arama Ruhsatı Koordinatları: 1450,08 Hektar

POLİGON 1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

Sağ (Y)

495480

496493

497700

497750

502000

502000

500503

499198

499198

495372

Yukarı (X)

4377616

4377504

4378297

4379164

4379868

4378282

4376338

4375610

4377198

4377198

 

POLİGON 2

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağ (Y)

494646

495198

495966

495890

495727

494463

Yukarı (X)

4374396

4374198

4374198

4373765

4373194

4373691

 

6 – Ayvalık – Murateli Arama Ruhsatı Koordinatları: 4944,26 Hektar

POLİGON 1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağ (Y)

481707

479175

475785

475769

483000

487685

Yukarı (X)

4353928

4353649

4354054

4355148

4362000

4359594

 

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.