1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Erzincan İl Özel İdaresi 2 Adet Jeotermal Kaynak/Doğal Mineralli Su/Jeotermal Kökenli Gaz Ruhsat Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Erzincan İl Özel İdaresi 2 Adet Jeotermal Kaynak/Doğal Mineralli Su/Jeotermal Kökenli Gaz Ruhsat Sahası İhale Edeceğini İlan Etti
0

Erzincan İl Özel İdaresi 2 Adet Jeotermal Kaynak/Doğal Mineralli Su/Jeotermal Kökenli Gaz Ruhsat Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer         :  Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda

İhale Tarih ve Saati                 : 27.01.2016 Çarşamba günü saat 10.40 ve 10.45

 

JEOTERMAL KAYNAK/DOĞAL MİNERALLİ SU/JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine istinaden, aşağıda İlçesi, mevkii, pafta ve koordinatları, muhammen bedeli ile nitelikleri belirtilen 2 adet (Jeotermal Kaynak/Doğal Mineralli Su/Jeotermal Kökenli Gaz) 3 (üç) yıllığına İşletme Ruhsatı alınabilecek ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

2) İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 27.01.2016 Çarşamba günü saat 10.40 ve 10.45’de yapılacaktır.

3) İhale ile İşletme ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıda sunulmuştur.

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a – Gerçek Kişiler;

1 – T.C. Kimlik no.lu nüfus cüzdan sureti

2 – Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 – İhaleye vekâleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4 – Her sayfası imzalanmış olan Şartname

5 – İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

b) Tüzel Kişiler;

1 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 – Vergi Levhası ( onaylı),

3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 – İhaleye vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 – Geçici teminat mektubu ya da geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.

7 – Her sayfası imzalanmış olan Şartname

8 – İstekliler, istenen belgeleri ihale günü saatine kadar, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

9 – İhale şartnamesi mesai saatlerinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İlan olunur.

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALAN VE PAFTA NO

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL 3 YILLIK/TL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI/TL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ERZİNCAN

Merkez

Yalınca Köyü

4943,69 Hektar İ43d1-İ43d2-İ43d3-İ43d4

Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su/ Jeotermal Kökenli Gaz

88.888,00.

2.666,64

27.01.2016

10.40

2

ERZİNCAN

Merkez

Aydoğdu Köyü

4626,88 Hektar İ42c1-İ42c2-İ42b3-İ42b4

Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su/ Jeotermal Kökenli Gaz

83.191,00

2.495,73

27.01.2016

10.45

 

ARAMA RUHSAT SAHASI KOORDİNATLARI:

DÜZLEM

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

544712

554773

554797

550133

544721

X (YUKARI)

4389057

4388894

4383219

4383150

4386491

 

DÜZLEM

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Y (SAĞA)

531706

531891

531928

533813

536613

532747

526517

X (YUKARI)

4400897

4400702

4398710

439678

439733

4391246

4396825

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.