1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Osmaniye İl Encümen Başkanlığı 7 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Osmaniye İl Encümen Başkanlığı 7 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
0

Osmaniye İl Encümen Başkanlığı 7 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

 

Osmaniye İl Encümen Başkanlığı tarafından Osmaniye Hasanbeyli İlçesinde 2 adet Doğal Mineralli Su, Toprakkale, Kadirli ve Düziçi İlçelerinde toplamda 5 adet Jeotermal Kaynak ruhsat ihalesini yapacağını ilan etmiştir. İhalenin yapılacağı yer ve tarihe ilan detaylarından ulaşabilirsiniz.

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Osmaniye  İl Encümen Başkanlığı

İhale Tarih ve Saati                 : 21.06.2017 – Saat: 15.10

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE İŞLETME SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz, sınırları içerisinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Ruhsatlı sahalara ait alanlarda, arama ve işletme haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan Jeotermal Kaynak arama ve işletme sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle İhaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Osmaniye İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Osmaniye İl Özel İdaresi Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.

 

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha

Cinsi

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

İhale Tarihi ve Saati

1- Osmaniye Hasanbeyli İlç. Doğal Mineralli Su

4500

150.000

21.06.2017

Saat: 15.10

2- Osmaniye Hasanbeyli İlç. Doğal Mineralli Su

2100

70.000

21.06.2017

Saat: 15.10

3- Osmaniye Toprakkale İlç. Jeotermal Kaynak

1050

35.000

21.06.2017

Saat: 15.10

4- Osmaniye Kadirli İlç. Jeotermal Kaynak

1050

35.000

21.06.2017

Saat: 15.10

5- Osmaniye Kadirli İlç. Jeotermal Kaynak

2100

70.000

21.06.2017

Saat: 15.10

6- Osmaniye Düziçi İlç. Jeotermal Kaynak

1050

35.000

21.06.2017

Saat: 15.10

7- Osmaniye Düziçi İlç. Jeotermal Kaynak

1050

35.000

21.06.2017

Saat: 15.10

 

1 – Osmaniye İli Hasanbeyli İlçesi sınırları içerisinde Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatlı sahanın Koordinatları.

Pafta No: N37d1

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

SAĞA (Y)

280500

282000

282000

280500

YUKARI (X)

4118150

4118150

4117000

4117000

 

2 – Osmaniye İli Hasanbeyli İlçesi sınırları içerisinde Doğal Mineralli Kaynak arama Ruhsatlı sahanın Koordinatları.

Pafta No: N37d1

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

SAĞA (Y)

280500

280500

282000

282000

YUKARI (X)

4118150

4118300

4118300

4118150

 

3 – Osmaniye İli Toprakkale İlçesi sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36d3

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

SAĞA (Y)

247000

253000

253000

247000

YUKARI (X)

4109000

4109000

4104000

4104000

 

4 – Osmaniye İli Kadirli İlçesi Sarıtanışmanlı Köyü sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak ve Minerralli su arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36a2-N36b1

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

SAĞA (Y)

255061

255967

256607

256964

257144

257358

257405

YUKARI (X)

4149003

4149285

4148683

4148331

4148122

4148057

4147979

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

13. Nokta

14. Nokta

15. Nokta

SAĞA (Y)

257362

257198

257237

257149

256906

256011

254926

254560

YUKARI (X)

4147892

4147750

4147564

4147413

4147109

4146414

4147278

4148416

 

5 – Osmaniye İli Kadirli İlçesi Koçlu Köyü sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak ve Mineralli su arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36a2

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

SAĞA (Y)

248029

248798

249653

250097

250562

250301

250022

YUKARI (X)

4152708

4152784

4152795

4152132

4151790

4151263

4150570

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

SAĞA (Y)

249293

248636

248092

247556

247637

YUKARI (X)

4150457

4150349

4150822

4151313

4152101

 

6 – Osmaniye İli Düziçi İlçesi Ellek beldesi sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36b3-N36c2

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

SAĞA (Y)

267468

271660

270683

264970

YUKARI (X)

4130569

4129900

4120288

4120270

 

7 – Osmaniye İli Düziçi İlçesi Bayındırlı Köyü sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36b3-b4-c1

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

SAĞA (Y)

268250

270988

272334

269000

267500

267491

267468

YUKARI (X)

4136750

4136424

4135068

4130400

4130600

4130565

4130569

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

SAĞA (Y)

267199

265489

262573

265000

267000

YUKARI (X)

4129460

4122989

4122973

4131000

4134000

 

İsteklilerden İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin;

a) Gerçek Kişiler;

1 – Nüfus cüzdan sureti

2 – Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 – Noterden onaylı imza beyannamesi,

4 – Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – Her sayfası imzalanmış olan şartname (Ekleri ile birlikte)

6 – İhale dokümanının alındığına dair 1000 TL’lik banka makbuzu

7 – Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel Kişiler;

1 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

2 – Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 – Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 – Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu,

7 – İhale dokümanının alındığına dair 1000 TL’lik banka makbuzu,

8 – Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha,

9 – İrtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 15.10’a kadar dilekçe ile birlikte Encümen Başkanlığına verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

Kaynak: http://resmigazete.gov.tr

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.