1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
0

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

 

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İhale Tarih ve Saati                 : 29.06.2017

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – Samsun İli, Havza İlçesinde G35-a2 paftasında bulunan 1.962,93 hektar alana sahip, 3298169 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanununun 10. maddesi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 – İhale Komisyonu tarafından, Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No: 25 İlkadım/ SAMSUN adresinde, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda, 29/06/2017 tarihi Perşembe günü, saat 14:00’de yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 – İşin Muhammen bedeli 41.000,00- TL olup, %3 geçici teminat miktarı 1.230,00- TL’dir.

4 – İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1. Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,

2. Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3. Noterden onaylı imza beyannamesi

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname

6. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.)

7. İhale dokümanının satın alındığına dair 100,00.-TL’lik banka makbuzu

b) Tüzel Kişiler;

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Vergi Levhası (onaylı),

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanunun 4/2 maddesinde belirtilen şartlara haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri.

6. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.)

7. İhale dokümanının satın alındığına dair 100,00-TL’lik banka makbuzu.

8. Her sayfası imzalanmış olan Şartname

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif sayılacaktır.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.