1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti
0

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak  İşletme Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 16.05.2017

İhale Türü                                : Kiraya Verme

Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahaları İhaleleri Yapılacaktır

TÜRKOĞLU DULKADİROĞLU VE ONİKİŞUBAT İLÇELERİNDEKİ ÜÇ ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI İHALESİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Türkoğlu, Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçesi sınırları dâhilinde bulunan dosyalarında mevcut krokisinde ve şartnamesinde gösterilen aşağıda belirtilen 3(üç) ayrı jeotermal kaynak su arama alanlarının ayrı ayrı 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. Ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin idarece uygun bulunması durumunda 1 (bir) yıl süreyle uzatılacaktır.İhale Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İsmet Paşa Mahallesi, Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat:10 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında 16.05.2017 günü saat 10:30’dan itibaren aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.İhaleye katılabilmek için; Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu, (şartname ekinde)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubunun aslını,İmzalanmış şartnameyi (şartnameyi okudum kabul ediyorum şerhi yazılacak),Bağlı olduğu vergi dairesi ile numarasını gösterir belgesini,İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını,Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsünü,Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeyi,İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi,T.C. kimlik numarası ile birlikte onaylı Nüfus Cüzdanı suretini,Noter tasdikli imza sirkülerini,İkametgâh ilmühaberini. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Noter tasdikli suretini,Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini,Yönetimin Noter onaylı imza sirkülerini,Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görebilir, 500,00 TL. karşılığında alabilir. Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

Sıra No ili ilçesi Kaynağın Cinsi Alanı(Hektar) İhale Bedeli(TL) Geçici Teminat (TL) İhale Günü İhale Saati
1 Kahramanmaraş Onikişubat Jeotermal Kaynak 792,06 83.166,00 16.133,20 16.05.2017 10:30
2 Kahramanmaraş Türkoğlu Jeotermal Kaynak 3783,25 89.176,00 17.835,20 16.05.2017 11:00
3 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Jeotermal Kaynak 4202,45 80.281,00 16.056,20 16.05.2017 11:30

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.