1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Bitlis İl Özel İdaresi 5 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Bitlis İl Özel İdaresi 5 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti
0

Bitlis İl Özel İdaresi 5 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Bitlis Özel İdaresi
İhale Tarih ve Saati                 : 01.11.2016 Günü Saat 11.00

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1 – 5686 sayılı Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1. Fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince terk talebinde bulunulan 5 (beş) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı sahalar, 2886sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

a) 6 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                                  :  BİTLİS

İlçesi                             :  GÜROYMAK

Köyü-Mevkii                :  GÖLBAŞI

Ruhsat Alanı                 :  4807,98 Hektar

Pafta No                        :  VAN K48d1

Taban İhale Bedeli        :  29.000,00 TL

Geçici Teminat              :  870,00 TL

İhale Tarihi                    :  01/11/2016

İhale Saati                     :  11.00

 

Ruhsat Koordinatları :

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa  (Y)

241700

240300

240300

238900

239000

Yukarı  (X)

4283000

4283000

4282000

4279600

4284000

 

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa  (Y)

249800

249749

240300

241700

241700

Yukarı  (X)

4284000

4282778

4282000

4282000

4283000

 

 

11.Nokta

12.Nokta

Sağa  (Y)

249749

249600

Yukarı  (X)

4282778

4279200

 

b) 7 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                                  :  BİTLİS

İlçesi                             :  GÜROYMAK

Köyü- Mevkii               :  ÇUKUR

Ruhsat Alanı                 :  4662,37 Hektar

Pafta No                        :  VAN K48d4

Taban İhale Bedeli        :  29.000,00 TL

Geçici Teminat              :  870,00 TL

İhale Tarihi                    :  01/11/2016

İhale Saati                     :  11.15

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa  (Y)

238850

249600

249500

238700

Yukarı  (X)

4279500

4279150

4275000

4275000

 

c) 15 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                                  :  BİTLİS

İlçesi                             :  TATVAN

Köyü- Mevkii               :  ÇİLHUR

Ruhsat Alanı                 :  4898,56 Hektar

Pafta No                        :  VAN K48c4 ve K48d3

Taban İhale Bedeli        :  29.000,00 TL

Geçici Teminat              :  870,00 TL

İhale Tarihi                    :  01/11/2016

İhale Saati                     :  11.30

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa  (Y)

265000

265000

264852

265000

265000

Yukarı  (X)

4274000

4269833

4269650

4269638

4267000

 

 

6.Nokta

7.Nokta

Sağa  (Y)

258000

258000

Yukarı  (X)

4267000

4274000

 

c) 25 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                                  :  BİTLİS

İlçesi                             :  TATVAN

Köyü- Mevkii               :  NEMRUT DAĞI MEVKİİ

Ruhsat Alanı                 :  4385,79 Hektar

Pafta No                        :  VAN K48d2 – K48d3

Taban İhale Bedeli        :  29.000,00 TL

Geçici Teminat              :  870,00 TL

İhale Tarihi                    :  01/11/2016

İhale Saati                     :  11.45

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa  (Y)

252007

252000

252000

250000

250000

Yukarı  (X)

4276995

4276994

4277000

4277000

4278354

 

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa  (Y)

250569

250911

252946

256760

256760

Yukarı  (X)

4278374

4279600

4281092

4279919

4278000

 

 

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

Sağa  (Y)

258000

260000

260000

252010

252007

Yukarı  (X)

4276280

4275795

4274000

4274000

4276995

 

c) 29 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                                  :  BİTLİS

İlçesi                             :  GÜROYMAK

Köyü- Mevkii               :  DEĞİRMENKÖY

Ruhsat Alanı                 :  3238,35 Hektar

Pafta No                        :  VAN K47c2 – K47c3 – K48d1 – K48d4

Taban İhale Bedeli        :  29.000,00 TL

Geçici Teminat              :  870,00 TL

İhale Tarihi                    :  01/11/2016

İhale Saati                     :  12.00

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa  (Y)

238991

239000

238926

238866

238850

Yukarı  (X)

4283596

4284000

4280758

4279499

4279500

 

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa  (Y)

238812

761309

243415

758071

758042

Yukarı  (X)

4278347

4274797

4271630

4272472

4280343

 

 

11.Nokta

12.Nokta

Sağa  (Y)

761018

760924

Yukarı  (X)

4280198

4283501

 

İhale Tarihi                                   :  01/11/2016 saat: 11:00’da başlayacak, 15’er dakika ara ile ihaleler yapılacaktır.

2 – İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                           :  İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü.

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 100,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarı yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bitlis İl Özel İdaresi, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne yatırılacaktır.

3 – İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümen toplantı salonu.

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

4 – Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümen toplantı salonu.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   :  01/11/2016/11:00

5 – İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi,

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi,

3 – T.C Kimlik numarasını içeren yıl içerinde alınmış, onaylı nüfuz cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 – Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2 – Yönetim onaylı imza sürküleri,

3 – Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları Vekaletnameyi ibraz Edeceklerdir.

d) Bitlis İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul Edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

e) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedeli %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

f) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.

g) Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

h) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle alınmış belge.

6 – İhale bedeli KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi ihale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

7 – Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

8 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda ön görülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 – Belirtilen tarih ve saten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.