1. Anasayfa
  2. JEOTERMAL SONDAJ

Kırşehir’de jeotermal kaynak aranacak

Kırşehir’de jeotermal kaynak aranacak
0

Kırşehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Mucur’da hayata geçirilecek olan jeotermal kaynak arama ve seracılık projesine ilişkin resmin internet sayfası aracılığıyla önemli bir duyuru yayınladı.

Kırşehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda; ” Kırşehir İli Mucur, İlçesi Medetsiz Köyü mevkiinde Sondaja Dayalı Jeotermal Kaynak Arama ve Seracılık projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir. ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince 3342057 Erişim Ve 2020/1 İşletme Ruhsatı Numaralı Sahada Sondaja Dayalı Jeotermal Kaynak Arama Ve Seracılık Projesi’ne Valiliğimizce ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir” denildi.

İl Müdürlüğü, projeye ilişkin şu detayları paylaştı: ” Sondaj faaliyetlerinde bir sondaj tamamlanmadan diğer sondaja başlanmayacak olup, her bir sondaj faaliyeti ortalama 4 ayda tamamlanacak olup, ihtiyaçlar doğrultusunda sahada sondaj (kuyu açma) faaliyetlerine devam edilecektir. Sahada mevcut BU-1 üretim kuyusu ile birlikte açılacak toplam 14 kuyudan 9 tanesinin üretim amaçlı, 5 tanesinin de reenjeksiyon amaçlı kullanılması planlanmaktadır. Sahada ilk açılacak sondaj kuyusu, reenjeksiyon kuyusu olacaktır. Sahada açılacak üretim kuyularından elde edilecek sıcak su, sera ısıtma amacıyla kullanılacak olup ilk fazda 50 dönüm sera ısıtılması, ilerleyen dönemlerde yatırım tamamlandığında toplamda 300 dönüme kadar sera ısıtılması planlanmaktadır. İlk fazda 50 dönüm sera için yaklaşık 9 MWe’lık bir jeotermal ısıl güce ihtiyaç olup, yatırım tamamlandığında toplam 300 dönüm için yaklaşık 54 MWe ‘lık jeotermal ısıl güce ihtiyaç olacaktır.

Söz konusu faaliyet jeotermal kaynakların kullanımına ilişkin olup, projenin faaliyetleri sırasında; 03.06.2007 tarihli ve 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” ve 11.12.2007 tarih ve 26727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine titizlikle uyulacaktır. İnşaat aşamasında, Sondaj faaliyetlerinde 10 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. İşletme aşamasında, Seracılık faaliyetlerinde ilk fazda 50 kişinin, yatırımın tamamlanarak 300 dönüm seracılık faaliyetlerinin işletmeye alınması ile toplam 300 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Sondaj çalışması esnasında su bazlı sirkülasyon sıvısı (sondaj çamuru) kullanılacaktır. Bu durum, çevreye olabilecek olumsuz etkileri en aza indirecektir. Sondaj çamurları doğrudan alıcı ortama deşarj edilmeyecektir. Proje kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile diğer mevzuat kapsamında gerekli izinler alınmadıkça arama faaliyetine başlanmayacaktır. Jeotermal Arama ve Seracılık Faaliyetleri Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin EK listelerinde yer almaması nedeni ile 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamı dışında kalmaktadır. Bu nedenle Jeotermal Arama ve Seracılık Projesi için Geçici Faaliyet Belgesi alınmayacaktır. Ancak çevre izni ile ilgili olası yönetmelik değişiklikleri olduğu takdirde yeni mevzuat hükümlerine uyulacak olup, gerekli iş ve işlemler yürütülecektir. Projenin tüm aşamalarında, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanarak yürürlüğe girmiş ve girecek olan tüm Yönetmelikler ile diğer mevzuat kapsamında çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için gerekli her türlü izinler alınacak ve ilgili Yönetmeliklere uyulacaktır. Ayrıca, proje kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu ve 24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine uyulacaktır.

Proje kapsamında, sondaj çalışması başlangıcından sondajın tamamlanarak sahayı terk etme sürecine kadar mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04/07/2012 sayılı ve 8865 sayılı yazısında yer alan 2012/15 sayılı Genelge kapsamında arama faaliyeti çalışmaları gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında Mer-i Mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınmasına müteakip çalışmalara başlanacaktır. İş bu Proje Tanıtım Dosyasında verilen faaliyetler dışında başka bir işlem yapılmayacak ve Proje Tanıtım Dosyasında yer alan faaliyetlere ilave yapılması halinde gerekli müracaatlar Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılacaktır.”

Kaynak: Kırşehir Arena Gazetesi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.