1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 11 Adet Jeotermal Kaynak Ruhsat İhalesi Yayılandı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 11 Adet Jeotermal Kaynak Ruhsat İhalesi Yayılandı
0

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’nin konuya ilişkin ilanı, 13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’nin 30534 sayısında yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar ili MERKEZ SÜLÜMENLİ, İHSANİYE GAZLIGÖLAKÖREN, SİNANPAŞA KILIÇARSLAN-AHMETPAŞA-TINAZTEPE, SANDIKLI KUSURA-GÖKÇEALAN mevkiilerinde olmak üzere toplam 11 jeotermal kaynak ruhsat alanının kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedelleri 34 bin ila 74 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 26.09.2018 günü saat 11:00’da Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar elden teslim edilebilecek. Ayrıca, istekliler tekliflerini aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderebilecek.

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 11 (Onbir) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1 – Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 185,18-hektar alana sahip, K25-a1, K25-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 290 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1


1. Nokta2. Nokta3. Nokta
Sağa        (Y)291762291497290259
Yukarı     (X)430700043045544307000

Poligon:2


1. Nokta2. Nokta3. Nokta
Sağa        (Y)294000293999293798
Yukarı     (X)430800043078654308000

2 – Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 2783,96-hektar alana sahip, K24-b3, K24-c1, K24-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 338 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.


1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağa        (Y)278350280713281000281000271650271650
Yukarı     (X)428590042930004293000428400042840004285795

3 – Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Sülümenli Kasabası, 1140,31-hektar alana sahip, K25-d2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 342 No’luJeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.


1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağa        (Y)301001301001298701297700297700300235
Yukarı     (X)429000042875664286000428600042900004290000

4 – Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Gazlıgölakören Mahallesi 1399,21-hektar alana sahip, K24-b2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 345 No’luJeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.


1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağa        (Y)273370273356273353280386277512273836
Yukarı     (X)431820043182014318214431933443160214316052

5 – Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 523,66-hektar alana sahip, : K25-d1, K25-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 346 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.


1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağa        (Y)290021288783288774293643293833291957
Yukarı     (X)428880342886724289661428914442880004288000

6 – Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Ayazini Kasabası, 1438,89-hektar alana sahip, : J25-d4, K25-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 347 No’luJeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.


1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağa       (Y)290840286000286000291000291000290870
Yukarı     (X)431906043191934322000432200043190004318974

7 – Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Kılıçarslan, Ahmetpaşa ve Tınaztepe Kasabası, 146,31-hektar alana sahip, K24-b4 paftasında aşağıda koordinatları verilen 348 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.


1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta
Sağa        (Y)265151265208266430266513266511
Yukarı     (X)42947504295981429597642954854294976

8 – Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Kılıçarslan ve Ahmetpaşa Kasabası, 3069,96-hektar alana sahip, K24-c1, K24-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 349 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1


1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağa        (Y)264617264607264607264607264604264603
Yukarı     (X)428443342860004287000428600742864824287000

7. Nokta8. Nokta9. Nokta10. Nokta11. Nokta
Sağa    (Y)270853271687271687271650271650
Yukarı     (X)42870004286851428600042857954284383

Poligon:2


1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta
Sağa       (Y)271600264810264948271959271956
Yukarı     (X)42881854289034429038842903634289363

9 – Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Kusura ve Gökçealan Köyü, 3291,49-hektar alana sahip, L24-a2, L24-a3, L24-b1, L24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 350 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.    


1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağa        (Y)262812262213262502262656260000256603
Yukarı     (X)425064442502544250429425036042470004247000

7. Nokta8. Nokta9. Nokta10. Nokta11. Nokta12. Nokta
Sağa        (Y)256602257000257000257031258000258000
Yukarı     (X)424789942480004250192425120742511774251207

13. Nokta14. Nokta15. Nokta16. Nokta17. Nokta18. Nokta
Sağa        (Y)258020258000258000260000260000261000
Yukarı     (X)425120742512084251263425124342527504252750

19. Nokta20. Nokta21. Nokta22. Nokta
Sağa       (Y)261000264048264633264646
Yukarı     (X)4254919425497742546594253989

10 – Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, 1540,85-hektar alana sahip, K4-b4, K24-c1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 350 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1


1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta7. Nokta
Sağa        (Y)264948264810261895261895264064264921265023
Yukarı     (X)4290388428903442894004292645429290042928604292006

Poligon:2


1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağa        (Y)265166264574263014262614262019261974
Yukarı     (X)429508042946544294395429437742949654295236

7. Nokta8. Nokta9. Nokta10. Nokta
Sağa        (Y)261941262940263764265208
Yukarı     (X)4295955429599942959994295981

11 – Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 2749,75-hektar alana sahip, L24-b1paftasında aşağıda koordinatları verilen 375 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha


1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta7. Nokta
Sağa        (Y)261000261000262000262000263000266000266000
Yukarı     (X)4255000425899542590004260000426100042610004255000

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

S.N.İLÇEKÖYÜ/KASABASIALAN(HEKTAR)MUHAMMEN BEDEL (¨)GEÇİCİ TEMİNAT (¨)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1MERKEZ185,1834.000,001.020,0026/09/201811:00
2MERKEZ2783,9662.950,001.888,5026/09/201811:00
3MERKEZSÜLÜMENLİ1140,3134.000,001.020,0026/09/201811:00
4İHSANİYEGAZLIGÖLAKÖREN1399,2134.000,001.020,0026/09/201811:00
5MERKEZ523,6634.000,001.020,0026/09/201811:00
6İHSANİYEAYAZİNİ1438,8934.000,001.020,0026/09/201811:00
7SİNANPAŞAKILIÇARSLAN-AHMETPAŞA-TINAZTEPE146,3134.000,001.020,0026/09/201811:00
8SİNANPAŞAKILIÇARSLAN-AHMETPAŞA3069,9669.450,002.083,5026/09/201811:00
9SANDIKLIKUSURA-GÖKÇEALAN3291,4974.450,002.233,5026/09/201811:00
10SİNANPAŞA1540,8535.000,001.050,0026/09/201811:00
11SANDIKLI2749,7562.500,001.875,0026/09/201811:00

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler.

İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Veriverileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)

Yapılacağı Tarih/Saat                 :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü                                         :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Son Teklif Verme Tarih/Saati    :  26/09/2018 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

Gerçek kişi istekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat.

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.