1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti
0

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 05.04.2018 tarihinde Çermik İlçesinde Geçici Teminatı 1.272,34 TL olan toplamda 42.411,48 TL Muhammen bedelli Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer           :  Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İhale Tarih ve Saati                 : 05.04.2018/09.00

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – İlimiz, Çermik İlçesindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 3 (Üç) yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işi 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve söz konusu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 – İhale edilecek jeotermal kaynak arama sahası.

İli                                  : Diyarbakır                               Alan                        : 1880,2 Hektar

İlçesi                             : Çermik                                     PaftaNo                   : L42c2

Beldesi                          : –                                               Ruhsat No               : 2015210003

Köyü – Mevkii              : –                                               Geçici Teminat        : 1.272,34 TL.

Muhammen Bedeli        : 42.411,48 TL.

İhale tarihi ve saati        : 05.04.2018/09.00

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 1. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA5. NOKTA6. NOKTA
Y (SAĞA)535869545033545020541584541581536575
X (YUKARI)422155442234964222017422201942201704218736

3 – İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Elazığ Cad. 3. Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

4 – İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1- Nüfus cüzdan sureti (Onaylı)

2- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi

3- Noterden onaylı imza beyannamesi

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

5- Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6- Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7- İhale dokümanının alındığına dair 500,00 TL’lik banka makbuzu

8- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel Kişiler;

1- Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Salı veya onaylı sureti

2- Vergi Levhası (onaylı)

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

5- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir

6- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7- İhale dokümanının alındığına dair 500,00-TL’lik makbuz

5 – Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.)

İlan olunur.

Kaynak: Resmi Gazete

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.