1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Yozgat İl Özel İdaresi Tarafından 13 Adet Jeotermal Kaynak Ruhsat İhalesi Yayınlandı

Yozgat İl Özel İdaresi Tarafından 13 Adet Jeotermal Kaynak Ruhsat İhalesi Yayınlandı
0

Yozgat İli sınırları dâhilinde, 11 adet alanda jeotermal kaynak ve 2 adet alanda doğal mineralli su olmak üzere toplam 13 adet arama haklarının verilerek ruhsatlandırılmasına ilişkin aşağıda ilçesi, mevkii, paftası, alanı, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı bulunan 13 adet arama sahası ayrı ayrı olarak, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhaleler, aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yozgat İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır. İhale dosyaları mesai saatlerinde Yozgat İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğünden görülebilir ve ihaleye katılacaklar ücreti mukabilinde satın alacaklardır.

İhale Edilecek 13 Adet Saha Bilgileri:

1 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
Yozgat AydıncıkBakırboğazı – GüroğluH34-C1,H34-D21.450,00JeotermalKaynak80.000,00 TL2.400,00 TL.06/08/2018Saat: 10:30
Koordinatları 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta6.Nokta
Sağa     (Y)  684000  685000  683000  683000  695000  695000
Yukarı  (X)444600044450004445000444650044550004454000

2 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
Yozgat ÇandırJ34-B3,J34-C2,J35-A4,J35-D14.983,89Jeotermal Kaynak130.000,00 TL.3.900,00 TL.06/08/2018Saat: 10:35
Koordinatları 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta 
Sağa     (Y)  713330  718518  720938  715538 
Yukarı  (X)4350625435203543432224341833 

3 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
Yozgat YenifakılıMerkez – EskiörenJ34-D1,J33-C24.800,00JeotermalKaynak120.000,00 TL.3.600,00 TL.06/08/2018Saat: 10:40
Koordinatları 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta 
Sağa     (Y)  670000  676000  676000  668000 
Yukarı  (X)4344000434600043380004338000 

4 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
Yozgat BoğazlıyanUzunlu Barajı MevJ34-B3,J34-C24.711,03JeotermalKaynak125.000,00 TL.3.750,00 TL.06/08/2018Saat: 10:45
Koordinatları 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta6.Nokta
Sağa     (Y)  715538  715915  710949  710403  712637  713330
Yukarı  (X)434183343403464340746435491643533864350625

5 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
Yozgat SorgunÇiğdemli Kasabasıİ34-B44.725,00JeotermalKaynak140.000,00 TL.4.200,00 TL.06/08/2018Saat: 10:50
Koordinatları 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta 
Sağa    (Y)  695000  699500  699500  695000 
Yukarı (X)4415000441500044045004404500 

6 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
YozgatMerkez Divanlıİ33-B42.262,61Doğal Mineralli Su70.000,00 TL.2.100,00 TL.06/08/2018Saat: 10:55
Koordinatları 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta
Sağa      (Y)  654000  656186  656103  659000  659000
Yukarı  (X)44044224404569440700044070004408000
 6.Nokta7.Nokta8.Nokta9.Nokta10.Nokta
Sağa     (Y)  660000  660000  657000  657000  654000
Yukarı  (X)44080004403000440300044020004402000

7 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
YozgatYenifakılı YiğitlerJ33-B33.327,36JeotermalKaynak140.000,00 TL.4.200,00 TL.06/08/2018Saat: 11:00
KoordinatlarıPoligon-1
 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta6.Nokta7.Nokta
Sağa     (Y)  670782  666533  666583  664455  664554  671843  671828
Yukarı  (X)4351970435200043479524346576435342643534264351733
 Poligon-2 
  1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta6.Nokta 
 Sağa     (Y)  666583  670419  670782  671828  671784  664455 
 Yukarı  (X)434795243479124351970435173343466854346576 

8 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
YozgatAkdağmadeniÇaypınarİ35-A34.725,99JeotermalKaynak115.000,00 TL.3.450,00 TL.06/08/2018Saat: 11:05
Koordinatları 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta6.Nokta 
Sağa     (Y)  727000  734000  734000  733760  733660  727000 
Yukarı  (X)441100044110004410000441000044040004404000 

9 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
YozgatŞefaatli GülistanJ33-A23.893,98Jeotermal Kaynak150.000,00 TL.4.500,00 TL.06/08/2018Saat: 11:10
Koordinatları 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta6.Nokta 
Sağa     (Y)  646407  646339  643009  641092  644973  648318 
Yukarı  (X)436638343616274363090436890343715834367719 

10 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
YozgatŞefaatli KonaklıJ33-A2İ33-C4J33-B14.694,58JeotermalKaynak150.000,00 TL.4.500,00 TL.06/08/2018Saat: 11:15
Koordinatları 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta6.Nokta
Sağa     (Y)  652038  651570  650000  650000  650409  650578
Yukarı  (X)437016943710004371000436954543695454369307
  7.Nokta8.Nokta9.Nokta10.Nokta11.Nokta 
 Sağa     (Y)  648318  644973  644603  650819  656604 
 Yukarı  (X)43677194371583437312043757444372689 

11 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
Yozgat ÇayıralanJ35-A3377,53Doğal Mineralli Su80.000,00 TL.2.400,00 TL.06/08/2018Saat: 11:20
Koordinatları 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta6.Nokta7.Nokta8.Nokta9.Nokta
Sağa      (Y)  732000  729000  730386  730711  730750  730768  730797  730778  732000
Yukarı  (X)435200043520004353419435371643536944353717435374343537784353771

12 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
Yozgat SorgunDişli, AyrıdamDelibaşdereİ34-A3İ34-A44.900,00JeotermalKaynak250.000,00 TL.7.500,00 TL.06/08/2018Saat: 11:25
Koordinatları 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta 
Sağa     (Y)  687000  680000  680000  687000 
Yukarı  (X)4407000440750044145004414000 

13 –

İli İlçesi MevkiiPaftasıAlanı (Hektar)CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve Saati
YozgatSarıkayaBattalgaziJ34-B1İ34-C4İ34-C32.253,36JeotermalKaynak100.000,00 TL.3.000,00 TL.06/08/2018Saat: 11:30
Koordinatları 1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta6.Nokta7.Nokta
Sağa     (Y)  705506  703217  703217  702513  698983  701482  706212
Yukarı  (X)4375712437571843735944373002437539143796834376477

İsteklilerden İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin;

Gerçek Kişilerden:

1 – Dilekçe,

2 – Nüfus cüzdanı sureti,

3 – Noter tasdikli imza sirküleri.

4 – Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon, faks ve e–mail adresi,

5 –  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6 – İhaleye girilecek sahaya ait her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte),

7 – İhaleye girilecek sahaya ait ihale dokümanının alındığına dair 300,00 TL’lik banka makbuzu,

8 – İhaleye girilecek sahaya ait geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.

Tüzel Kişilerden:

1 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

2 – İrtibat için telefon, faks ve e–mail adresi,

3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Onaylı yetki belgesi ve tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

4 – Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

5 – Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir vergi dairesinden onaylanmış belge,

6 –  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

7 – Ortak girişim olarak ihaleye gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümeni Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.

8 – İhaleye girilecek sahaya ait her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte),

9 – İhaleye girilecek sahaya ait ihale dokümanının alındığına dair 300,00 TL’lik banka makbuzu,

10 – İhaleye girilecek sahaya ait geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. İstekliler istenen belgeleri ihale günü yukarıda belirtilen ihale saatine kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.