1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Zonguldak Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Zonguldak Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
0

Zonguldak Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

 

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Zonguldak Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 08.05.2017

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığından:

İlimiz Devrek İlçesine bağlı aşağıda mevkisi, erişim nosu, yazılı 3 yıl süreli Jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince terk talebinde bulunulması nedeniyle 5 adet Jeotermal Kaynak Arama sahaları ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilmek suretiyle aramaya açılacaktır.

A – Aşağıda Zonguldak İli Devrek İlçesinde bulunan;

 

Sıra No

Mah./Köyü

İhalenin Niteliği (Erişin No)

İhale Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

Arama Süresi

İhalenin Tarihi

İhalenin Saati

1

Adatepe

3342026

15.000 TL

500 TL

3 Yıl

08.05.2017

10:00

2

Özbağı

3342027

15.000 TL

500 TL

3 Yıl

08.05.2017

10:15

3

Başlarkadı

3342028

15.000 TL

500 TL

3 Yıl

08.05.2017

10:30

4

Devrek Merkez

3342029

15.000 TL

500 TL

3 Yıl

08.05.2017

10:45

5

Hışıroğlu

3342030

15.000 TL

500 TL

3 Yıl

08.05.2017

11:00

 

B) İhale 08.05.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 10.00’da başlamak üzer İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

C) Konu ile ilgili şartname ve diğer evraklar Zonguldak İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

D) İsteklilerin teklif mektubunu kapalı zarfla birlikte ihale günü saat:09.30’a kadar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

E) İhaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun ilgili maddelerince usulüne göre hazırlanmış;

E-1) Her dosya için;

a) Geçici teminat alındı makbuzu,

b) Teklif mektubu,

c) Bağlı olduğu vergi dairesi ili ve vergi numarasını gösterir belge,

d) İhaleye katılma isteğini belirten dilekçe,

e) İhale Şartnamesini aldığına dair 250,00 TL tutarında Banka makbuzu.

E-2) Gerçek kişiler için;

a) T.C. Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdan sureti ve imza sirküleri.

b) Başkası adına ihaleye katılacaklar usulüne göre uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli vekâletname.

E-3) Tüzel kişiler için;

a) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı bir sureti.

b) Yönetimin noter onaylı imza sirküleri.

c) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, Noterden almış oldukları vekâletnamenin aslını veya tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

F) Posta ve diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

G) İdare ihaleyi gerekçesini belirtmek suretiyle yapıp yapmamakta serbesttir.

Kaynak: http://resmigazete.gov.tr

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.