1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 6 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 6 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti
0

Manisa Valiliği Yatırım  İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 6  Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           : Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İhale Tarih ve Saati                 : 30.03.2017 Perşembe günü saat 14.00

 

 

JEOTERMAL KAYNAK SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 6 (Altı) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında 30.03.2017 Perşembe günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

1. Nolu Saha…………………………………………………………………………………………….

İli : Manisa Alanı : 4.412,72 Hektar
İlçesi : Sarıgöl Muhammen Bedel :86.954,85 TL
    Geçici Teminat Bedeli : 2.608,65 TL
Mahallesi-Mevkii : Tırazlar    
Pafta No : L21d2,L21a3,L21c1 Kuyu Adedi:1

Kuyu Derinliği:400m.

Kuyu Sıcaklığı:27 C

Debi:12 Lt./Sn.

 
Erişim No :    

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

647823

649850

649860

650900

650985

X (YUKARI)

4241642

4243170

4240000

4235425

4235420

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Y (SAĞA)

651000

652759

654000

653280

645294

X (YUKARI)

4235350

4235320

4235250

4230450

4235996

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

Y (SAĞA)

645790

646801

647860

X (YUKARI)

4237080

4239288

4241605

 

2 Nolu Saha………………………………………………………………………………………………

İli : Manisa Alanı : 4.775,00 hektar
İlçesi : Alaşehir Muhammen Bedeli : 94.093,76 TL
Beldesi : — Geçici Teminat Bedeli : 2.822,81 TL
Mahallesi-Mevkii : Gürpınar    
Pafta No : K20c3, L20b1, L20b2 Kuyu Adedi: 1

Kuyu Derinliği:1232m.

Kuyu Sıcaklığı:79 C

 
Erişim No : 3191197    

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

629500

630000

625500

619500

X (YUKARI)

4271000

4265000

4260000

4260000

 

3 Nolu Saha……………………………………………………………………………………………….

İli : Manisa Alanı : 4.775,00 hektar
İlçesi : Ahmetli Muhammen Bedeli : 94.093,76.-TL
Beldesi : — Geçici Teminat Bedeli : 2. 822,81.-TL
Mahallesi-Mevkii :Kestelli, Dibekdere    
Pafta No :K19c3,K20d4 Kuyu Adedi:1

Kuyu Derinliği:452m.

Kuyu Sıcaklığı:44 C

 
Erişim No : 3187328    

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

578000

581000

588000

578000

X (YUKARI)

4272000

4275000

4268500

4266500

 

4 Nolu Saha……………………………………………………………………………………………….

İli : Manisa Alanı : 3.628,58 Hektar
İlçesi : Salihli Muhammen Bedeli : 71.502,98 TL
Beldesi : — Geçici Teminat Bedeli : 2.145,09 TL
Mahallesi-Mevkii : Durasıllı    
Pafta No : K20c4,K20d3,L20a2,L20b1 Kuyu Adedi:1  
Erişim No : 3191196    

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

608500

608500

605084

604890

X (YUKARI)

4260998

4262000

4261999

4262680

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

Y (SAĞA)

615390

617210

611613

X (YUKARI)

4266740

4263240

4260998

 

5 Nolu Saha………………………………………………………………………………………………..

İli : Manisa Alanı : 4.852,96 hektar
İlçesi : Saruhanlı Muhammen Bedeli : 95.630,00 TL
Beldesi : — Geçici Teminat Bedeli : 2.868,09 TL
Mahallesi-Mevkii : Alibeyli    
Pafta No : K19c1, K19d2    
Erişim No : 3191198    

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

556580

563790

570440

565190

X (YUKARI)

4285170

4287690

4281040

4280270

 

6 Nolu Saha………………………………………………………………………………………………

İli : Manisa Alanı : 2.377,54 Hektar
İlçesi : Salihli Muhammen Bedeli : 46.850,61 TL
Beldesi : — Geçici Teminat Bedeli : 1.405,52 TL
Mahallesi-Mevkii : Delibaşı, Kızılavlu    
Pafta No : K20c3, K20c4    
Erişim No : 3295225    

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

617260

618864

622603

622547

619000

X (YUKARI)

4275565

4275119

4272707

4272635

4272600

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Y (SAĞA)

619000

615000

613409

612362

612873

X (YUKARI)

4270000

4273000

4273000

4273577

4274849

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

Y (SAĞA)

615456

616922

617390

X (YUKARI)

4274727

4275826

4275733

 

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a- Gerçek kişiler için;

1- Müracaat dilekçesi,

2- T.C. kimlik numarasını içeren noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Tebligata esas resmi makamlarca onaylı kanuni ikametgâh belgesi aslı ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5- Noter Tasdikli imza beyannamesi aslı,

6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri aslı,

7- Her sayfası imzalanmış şartname,

8- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı (İnternet üzerinden yapılan EFT’lere ilişkin dekontların ilgili banka tarafından kaşe ve imza edilerek onaylanması gerekmektedir)

b) Tüzel kişiler için;

 

Kaynak:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.