1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 5 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 5 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti
0

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 5 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1

İhale Tarih ve Saati                 : 18/01/2017

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 5 (Beş) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1 – Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 285,97 hektar alana sahip, K24-b3, K24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 295 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

  1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta
Sağa (Y)   269499   269519   272038   272230   272500   272500   272000
Yukarı (X) 4303000 4303558 4304500 4304300 4304428 4303500 4304000

 

  8.Nokta
Sağa (Y)  272000
Yukarı (X) 4303000

 

2 – Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Karacaahmet Köyü, 3222,84 hektar alana sahip, J24-c3, J24-c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 304 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

  1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta
Sağa (Y)   264000   264000   266000   266000   273000   273000   265278
Yukarı (X) 4323774 4324000 4324000 4324999 4325000 4321000 4320999

 

3 – Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Burhaniye Köyü, 418,01 hektar alana sahip, K24-a1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 305 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

  1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta
Sağa (Y)   289000   292000   292000   289753   289000
Yukarı (X) 4309499 4309500 4308000 4307999 4309488

 

Poligon:2

  1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta
Sağa (Y)   286500   286500   285027   285016
Yukarı (X) 4309499 4309480 4309195 4309500

 

4 – Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Bayramgazi Köyü, 4.090,79 hektar alana sahip, K24-b1, K24-b2, K24-b3, K24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 306 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

  1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta
Sağa (Y)   273020   276965   276989   276980   275310   275332   274850
Yukarı (X) 4310355 4310970 4309030 4309030 4305800 4305774 4305900

 

  8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta
Sağa (Y)   273685   273677   273017   272500   272500   272230   272000
Yukarı (X) 4305181 4305244 4304769 4304450 4304428 4304300 4304540

 

  15.Nokta
Sağa (Y)  272000
Yukarı (X) 4310178

 

Poligon:2

  1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta
Sağa (Y)   266485   269507   271000   271000   266030
Yukarı (X) 4312000 4312000 4310611 4305584 4310780

 

5 – Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Reşadiye Köyü, Koçhisar Köyü, 118,99 hektar alana sahip, L24-a2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 307 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

  1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta
Sağa (Y)   254000   253000   253000   253627   253940   254043   254560
Yukarı (X) 4260000 4260000 4260622 4260623 4260055 4260043 4260560

 

  8.Nokta 9.Nokta
Sağa (Y)  254718  254000
Yukarı (X) 4259538 4259000

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

S. NO

İLÇE

KÖYÜ / KASABASI

ALAN

(HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT (¨)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

MERKEZ

285,97

30.675,00

921,00

18/01/2017

14:00

2

İHSANİYE

KARACAAHMET

3.222,84

73.300,00

2.199,00

18/01/2017

14:00

3

MERKEZ

BURHANİYE

418,01

30.675,00

921,00

18/01/2017

14:00

4

MERKEZ

BAYRAMGAZİ

4.090,73

93.032,00

2.791,00

18/01/2017

14:00

5

SANDIKLI

ÇAKIR MAH.-REŞADİYE- KOÇHİSAR

118,99

30.675,00

921,00

18/01/2017

14:00

 

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.(Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yeni Hizmet binası Otogar Karşında bulunmaktadır.)

İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verilebileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, (İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)

Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Son Teklif Verme Tarih/Saati: 18/01/2017 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

Gerçek kişi istekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

4 – Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat.

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.