1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
0

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 16/05/2017-10:00

 

JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – İlimiz Türkoğlu, Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçesi sınırları dâhilinde bulunan dosyalarında mevcut krokisinde ve şartnamesinde gösterilen aşağıda belirtilen 3 (üç) ayrı jeotermal kaynak su arama alanları ayrı ayrı 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. Ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin idarece uygun bulunması durumunda 1 (bir) yıl süreyle uzatılacaktır.

2 – İhale Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İsmet Paşa Mahallesi, Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat:10 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında 16.05.2017 günü saat 10:30’dan itibaren aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

3 – İhaleye katılabilmek için:

Genel:

a – Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu, (şartname ekinde)

b – Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubunun aslını,

c – İmzalanmış şartnameyi (şartnameyi okudum kabul ediyorum şerhi yazılacak),

d – Bağlı olduğu vergi dairesi ile numarasını gösterir belgesini,

e – İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını,

f – Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsünü,

g – Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

h – İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeyi,

i- İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi,

Gerçek Kişiler:

a – T.C. kimlik numarası ile birlikte onaylı Nüfus Cüzdanı suretini,

b – Noter tasdikli imza sirkülerini,

c – İkametgâh ilmühaberini.

Tüzel Kişiler:

a – 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Noter tasdikli suretini,

b – Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini,

c – Yönetimin Noter onaylı imza sirkülerini,

İhale saatine kadar 2. maddedeki adreste bulunan komisyona vermeleri şarttır.

4 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 – İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görebilir, 500,00 TL. karşılığında alabilir.

6 – Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

Sıra No

İli

İlçesi

Kaynağın Cinsi

Alanı (Hektar)

İhale Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü

İhale Saati

1

Kahramanmaraş

Onikişubat

Jeotermal Kaynak

792,06

83.166,00

16.633,20

16.05.2017

10:30

2

Kahramanmaraş

Türkoğlu

Jeotermal Kaynak

3783,25

89.176,00

17.835,20

16.05.2017

11:00

3

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Jeotermal Kaynak

4202,45

80.281,00

16.056,20

16.05.2017

11:30

 

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.