1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Niğde İl Özel İdaresi 4 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Niğde İl Özel İdaresi 4 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti
0

Niğde İl Özel İdaresi 4 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Niğde İl Özel İdaresi
İhale Tarih ve Saati                 : 26/11/2016  –   11:00-11:30

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

İLÇE

MEVKİİ

ALAN (Hektar)

TAHMİNİ BEDEL

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Niğde İli Bor İlçesi

Kemerhisar-Bereket-Bahçeli

1763,00

50.000,00 TL+KDV

1.500,00 TL

26/10/2016

11.00

2

Niğde İli Ulukışla İlçesi

Çiftehan

52,49

50.000,00 TL+KDV

1.500,00 TL

26/10/2016

11.05

3

Niğde İli Bor İlçesi

246,31

50.000,00 TL+KDV

1.500,00 TL

26/10/2016

11.10

4

Niğde İli Ulukışla İlçesi

Çiftehan

105,52

50.000,00 TL+KDV

1.500,00 TL

26/10/2016

11.15

 

1 – Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde 1763,00 hektar alana sahip, M33-a4, M33-d1 paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

RN:29

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

636056

638803

640227

642087

Yukarı (X)

4181000

4180999

4177045

4177034

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Sağa (Y)

642099

637098

637105

636090

Yukarı (X)

4176026

4176037

4178041

4178051

 

2 – Niğde İli Ulukışla İlçesi sınırları içerisinde 52,49 hektar alana sahip, M33-c4 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

RN:30

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

655845

655819

656000

656000

Yukarı (X)

4153481

4153402

4153377

4152991

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Sağa (Y)

655000

654950

655000

655125

Yukarı (X)

4153000

4153759

4153759

4153525

3 – Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde 246,31 hektar alana sahip, M33-a1 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

RN:37

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

635470

636375

637255

636944

Yukarı (X)

4197454

4197766

4196602

4196132

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

 
Sağa (Y)

636383

635572

634479

 
Yukarı (X)

4196320

4196347

4197085

 

 

4 – Niğde İli Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü sınırları içerisinde 105,52 hektar alana sahip, M33-c4 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

RN:38

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

656000

656407

656570

656509

656750

Yukarı (X)

4153377

4153323

4153447

4153579

4153775

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

 
Sağa (Y)

656750

657250

657250

656000

 
Yukarı (X)

4154425

4154425

4153000

4152991

 

 

İhale Yukarı kayabaşı Mahallesi Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İşle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. Km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE ) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı kayabaşı Mahallesi Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 100.00-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olan;

a) Gerçek Kişiler;

1 – Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,

2 – Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3 – Noter onaylı imza sirküleri,

4 – Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

6 – İhale dokümanının satın alındığına dair 100.00-TL’lik banka makbuzu,

7 – Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.

b) Tüzel Kişiler;

1 – İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,

2 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3 – İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri,

4 – İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

5 – İhale dokümanının satın alındığına dair 100.00-TL’lik banka makbuzu,

6 – Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 26/10/2016 Çarşamba günü yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.