1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Niğde Jeotermal Ve Doğal Mineralli Kaynak Suyu Arama Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti

Niğde Jeotermal Ve Doğal Mineralli Kaynak Suyu Arama Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti
0

Niğde Jeotermal Ve Doğal Mineralli Kaynak Suyu Arama Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer         :  Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                : 29.06.2016 Saat: 10.00

JEOTERMAL VE DOĞAL MİNERALLİ KAYNAK SUYU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal ve doğal mineralli kaynak suyu arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

İLÇE

MEVKİİ

ALAN

(Hektar)

TAHMİNİ

BEDEL

%3 GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

Niğde İli

Bor İlçesi

Bor

4749,00

100.000,00 TL+KDV

3.000,00 TL

29.06.2016

11:00

2

Niğde İli

Ulukışla İlçesi

Horoz Köyü

2.569,93

100.000,00 TL+KDV

3.000,00 TL

29.06.2016

11:10

 

1 – Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde 4749,00 hektar alana sahip, M32-b2, M33-a1 paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

RN:32 P(1)

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

636375

635470

634462

629930

629930

Yukarı (X)

4197766

4197454

4197097

4194075

4200600

6. NOKTA

7. NOKTA

Sağa (Y)

637587

637587

Yukarı (X)

4200600

4197656

P(2)

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

634462

635572

636383

636944

637255

Yukarı (X)

4197097

4196347

4196320

4196132

4196602

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

Sağa (Y)

636375

637587

637587

629930

Yukarı (X)

4197766

4197656

4194075

4194075

2 – Niğde İli Ulukışla İlçesi Horoz Köyü sınırları içerisinde 2.569,93 hektar alana sahip, M33-c4, M33-d3, N33-a2, N33-b1 paftasında Doğal Mineralli Su arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN:24

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

663319

664054

663430

662337

Yukarı (X)

4150457

4149757

4148753

4149887

 

İhale Yukarı kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İşle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi HizmetBinası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel MeclisBinası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 100.00-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olan;

a) Gerçek Kişiler;

1 – Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,

2 – Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3 – Noter onaylı imza sirküsü,

4 – Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile           noter tasdikli imza sirküsü,

5 – İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

6 – İhale dokümanının satın alındığına dair 100.00-TL’lik banka makbuzu,

7 – Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış Yukarıda miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.

b) Tüzel Kişiler;

1 – İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı suretini,

2 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3 – İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküsü,

4 – İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

5 – İhale dokümanının satın alındığına dair 100.00-TL’lik banka makbuzu,

6 – Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış Yukarıda miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 29/06/2016 Çarşamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.