1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Niğde İl Özel İdaresi 8 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Niğde İl Özel İdaresi 8 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
0

Niğde İl Özel İdaresi 8 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer           :  Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası İl Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                  : 15.06.2016 Çarşamba

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

İLÇE

MEVKİİ

ALAN (Hektar)

TAHMİNİ BEDEL

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Niğde İli Altunhisar İlçesi Çömlekçi Köyü

2299,77

100.000,00 TL+KDV

3.000,00 TL

15/06/2016

11.00

2

Niğde İli Altunhisar İlçesi Akmanlar Köyü

4334,62

100.000,00 TL+KDV

3.000,00 TL

15/06/2016

11.05

3

Niğde İli Altunhisar İlçesi Akçaören Köyü

4199,6

100.000,00 TL+KDV

3.000,00 TL

15/06/2016

11.10

4

Niğde İli Altunhisar İlçesi Altunhisar

4800,01

100.000,00 TL+KDV

3.000,00 TL

15/06/2016

11.15

5

Niğde İli Altunhisar İlçesi Altunhisar

4390,05

100.000,00 TL+KDV

3.000,00 TL

15/06/2016

11.20

6

Niğde İli Bor İlçesi Bor

4550,00

100.000,00 TL+KDV

3.000,00 TL

15/06/2016

11.25

7

Niğde İli Bor İlçesi Bor

464,75

100.000,00 TL+KDV

3.000,00 TL

15/06/2016

11.30

8

Niğde İli Bor İlçesi Kayı-Balcı Köyü

4663,16

100.000,00 TL+KDV

3.000,00 TL

15/06/2016

11.35

 

1 – Niğde İli Altunhisar İlçesi Çömlekçi Köyü sınırları içerisinde 2299,77 hektar alana sahip, L32-c3, L32-c4 paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN: 32

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

616000

620600

620600

616000

Yukarı (X)

4216999

4216999

4212000

4211999

 

2 – Niğde İli Altunhisar İlçesi Akmanlar Köyü sınırları içerisinde 4334,62 hektar alana sahip, L32-c4, M32-b1 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN: 33

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Sağa (Y)

616000

616000

620600

620600

613000

613000

Yukarı (X)

4211250

4211999

4212000

4206000

4206000

4211249

 

3 – Niğde İli Altunhisar İlçesi Akçaören Köyü sınırları içerisinde 4199,6 hektar alana sahip, L32-c4, L32-d3, M32-a2, M32-b1 paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN: 34

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

605000

608000

613000

613000

605000

Yukarı (X)

4211249

4211250

4211249

4206000

4206000

 

4 – Niğde İli Altunhisar İlçesi sınırları içerisinde 4800,01 hektar alana sahip, M32-a2, M32-b1 paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN: 35

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

613000

613000

605000

605000

Yukarı (X)

4206000

4200000

4200000

4206000

 

5 – Niğde İli Altunhisar İlçesi sınırları içerisinde 4390,05 hektar alana sahip, M32-b1 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN: 36

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Sağa (Y)

613000

620600

620600

620027

620051

613000

Yukarı (X)

4206000

4206000

4203027

4203032

4200000

4200000

6 – Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde 4550,00 hektar alana sahip, M32-a2 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN: 48

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

599500

606000

606000

599500

Yukarı (X)

4200000

4200000

4193000

4193000

 

7 – Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde 464,75 hektar alana sahip, M32-a2, L32-d3 paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN: 49

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

599500

602755

605000

605000

599500

Yukarı (X)

4202141

4200327

4200235

4200000

4200000

 

8 – Niğde İli Bor İlçesi Kayı – Balcı Köyü sınırları içerisinde 4663,16 hektar alana sahip jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN: 28

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

620027

622990

625002

629930

629930

Yukarı (X)

4203032

4203008

4201581

4200035

41944075

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

Sağa (Y)

629994

629994

626010

626020

620058

Yukarı (X)

4194075

4194019

4194031

4199040

4199039

 

İhale Yukarı kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İşle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 100.00-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olan;

a) Gerçek Kişiler;

1 – Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,

2 – Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3 – Noter onaylı imza sirküsü,

4 – Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imzasirküsü,

5 – İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

6 – İhale dokümanının satın alındığına dair 100.00 – TL’lik banka makbuzu,

7 – Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış Yukarıda miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.

b) Tüzel Kişiler;

1 – İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı suretini,

2 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3 – İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak           katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküsü,

4 – İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

5 – İhale dokümanının satın alındığına dair 100.00 – TL’lik banka makbuzu,

6 – Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış Yukarıda miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 15/06/2016 Çarşamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.