1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Bolu İl Encümen Başkanlığı Jeotermal Kaynak Sahası ve Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatı İhale Edileceğini İlan Etti

Bolu İl Encümen Başkanlığı Jeotermal Kaynak Sahası ve Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatı İhale Edileceğini İlan Etti
0

Bolu İl Encümen Başkanlığı Jeotermal Kaynak Sahası ve Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatı İhale Edileceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer         :  Bolu İl Encümeni Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                : 12/07/2016 Saat:14:00

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI İLE DOĞAL MİNERALLİ SU İŞLETME RUHSATI İHALE EDİLECEKTİR

Bolu İl Encümeni Başkanlığından:

Bolu İli, Merkez İlçesi, Örencik yaylası hudutları içerisindeki 2.398,22 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatlı alanda ve Yeniçağa İlçesi, Aşağıkuldan-Yukarıkuldan hudutları içerisindeki 2.250,04 hektarlık doğal mineralli su işletme ruhsatlı alanda ruhsat haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 1 adet jeotermal kaynak arama ruhsatı ile 1 adet Doğal Mineralli Su işletme ruhsatı, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1.fıkrasının (c). bendi ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

 

İhale Edilerek

Ruhsatlandırılacak Saha

CİNSİ

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

İhale Tarihi ve Saati

Bolu İli, Merkez İlçesi Örencik Yaylası

Jeotermal Kaynak

50.000.00 TL

1.500,00 TL

12/07/2016

Saat:14:00 ve müteakiben.

Bolu İli, Yeniçağa İlçesi Ömerler Köyü

Doğal Mineralli Su

100.000.00 TL

3.000,00 TL

12/07/2016

Saat:14:00 ve müteakiben

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1 – Nüfus cüzdan sureti

2 – Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,

3 – Noterden onaylı imza beyannamesi

4 – Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 – İhale dokümanının alındığına dair 500 -TL’lik banka makbuzu

7 – Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

8 – 116.250,00 TL değerinde mali yeterlilik belgesi.

b) Tüzel Kişiler;

1 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 – Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi,

3 – Vergi Levhası (onaylı),

4 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 – Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6 – Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

7 – İhale dokümanının alındığına dair 500.-TL’lik makbuz.

8 – Tebligat için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,

9 – 116.250,00 TL değerinde mali yeterlilik belgesi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.