1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
0

Ankara Kızılcahamam, Sincan ve Kazan ilçelerinde bulunan bazı jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında ulaşabilirsiniz.

 

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  AnkaraValiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İhale Tarih ve Saati                 : 22.08.2017

 

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – İhale Konusu;

İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı ile şartnamesinde koordinatları verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi (c) fıkrası ve Uygulama Yönetmeliğinin 17’nci maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

2 – İhale edilecek sahalar;

2.1- Kızılcahamam İlçesi, Üçbaş Mahallesi sınırlarında 4800,00 hektarlık jeotermal sondaj kaynak arama sahası (jeotermal kaynak arama ruhsatı içerisinde Y: 472619, X: 4475388 koordinatlarında 2716 metre derinlikte, 9.17 lt/sn verime sahip 63 derece sıcaklığında bir jeotermal kuyu bulunmaktadır)

2.1 a) Muhammen bedeli                    :  1.763.159,00 TL

2.1 b) Geçici teminatı                          :  52.894,77 TL

2.1 c) İhale tarihi                                 :  22.08.2017 Saat: 10:00

2.2- Kazan İlçesi sınırlarında 3412,00 hektarlık doğal mineralli su arama sahası,

2.2 a) Muhammen bedeli                    :  30.000,00 TL

2.2 b) Geçici teminatı                          :  900,00 TL

2.2 c) İhale tarihi                                 :  22.08.2017 Saat: 11: 00

2.3- Sincan İlçesi sınırlarında 779,90 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.3 a) Muhammen bedeli                    :  30.000,00 TL

2.3 b) Geçici teminatı                          :  900,00 TL

2.3 c) İhale tarihi                                 :  22.08.2017 Saat: 11:20

3 – İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1 Şartname temini: Şartname, Varlık Mahallesi Tazminat Caddesi No: 67/B Blok Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Başkanlığımız T.C. Ziraat Bankası Ankara Ulus şubesi TR56 0001 0006 8369 3827 0750 05 no’lu hesaba yatırılacaktır.

3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67/B Blok Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacaktır.

3.3. Tekliflerin verileceği yer; Varlık Mahallesi Tazminat Caddesi No: 67/B Blok-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde İhale Komisyon Başkanlığına yukarıda belirtilen ihale saatinden önce verilecektir.

4 – İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

4.1 Gerçek kişi istekliler için;

a) Adres beyannamesi,

b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2 Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 yılında alınmış Oda kayıt belgesi

b) Noter tasdikli imza sirküleri

c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

4.3 Ortak Belgeler;

a) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi’nde bulunan TR56 0001 0006 8369 3827 0750 05 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin noterden alınmış vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,

c) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,

5 – Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.