1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Balıkesir YİKOB, 7 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale İlanı Yayınlandı

Balıkesir YİKOB, 7 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale İlanı Yayınlandı
0

Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından süresi dolan 7 adet arama ruhsatını kanuni zorunluluk gereği ihaleye çıkardı. İhalede başvuru olmaması durumunda bir iş günü sonra bu ruhsatların bulunduğu alanlar yeniden aramaya açılacak.

İhaleye katılım için belirlenen şartlar;

1 – Aşağıdaki tabloda nitelikleri yazılı jeotermal sahalar, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1.
fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.
2 – İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda (Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
3 – İşin Muhammen (Harç) bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
4 – Şartname bedeli her bir ihale için 100,00 TL olarak belirlenmiş olup, bu bedelin T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’nde bulunan TR25 0001 2009
2410 0006 0001 33 İBAN no.lu hesabımıza ödenmesine müteakip, banka dekontu ile birlikte ihale günü saat 12:00’a kadar Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No: 7 Karesi/BALIKESİR) alınabilir veya aynı adreste ücretsiz görülebilir.
5 – İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:
a) Gerçek kişiler için:
1 – T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti
2 – Noter tasdikli imza beyannamesi
3 – Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri
4 – Tebligat için adres beyanı
5 – Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)
6 – Mali yeterlilik belgesi; (170,961.38 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye,
sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)
7 – İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
b) Tüzel kişiler için:
1 – Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren
Ticaret Sicil Gazetesi.
2 – Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı
3 – Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge
4- Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri.
5 – Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)
6 – Tebligat için adres beyanı
7 – Oda kayıt belgesi
8 – Mali yeterlilik belgesi; (170,961.38 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye,
sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)
9 – İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
6 – İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.
7 – İhale komisyonu, gerekçesini kararında belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.