1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 16 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 16 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti
0

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 16 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Balıkesir Valiliği

İhale Tarih ve Saati                 : 05/10/2016 – 14:00

 

 

İŞLETME VE ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ruhsat Cinsi, Ruhsat Nosu, Hektarı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Gün ve Saati yer alan İR.10/0010, İR.10/0016 nolu (2) iki adet işletme ruhsatlı ile AR.10/0061, AR.10/0109, AR.10/0111, AR.10/0113, AR.10/0172, ARA.10.00.2013.JEO.17-1, ARA.10.00.2013.JEO.18, ARA.10.00.2013.JEO.19, ARA.10.00.2013.JEO.20, ARA.10.00.2013.JEO.21, ARA.10.00.2013.JEO.22, ARA.10.00.2013.JEO.23, ARA.10.00.2013.JEO.24 ve ARA.10.00.2013.JEO.25 nolu (14) on dört adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 – İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 – İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 – Şartname ve ekleri ihale günü saat: 12:00’a kadar Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) alınabilir. İhale şartnamesi ve ekleri ücretsizdir.

5 – İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:

a) Gerçek kişiler için:

1- T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2- Noter tasdikli imza sirküleri

3- Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4- Tebligat için adres beyanı

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6- Mali yeterlilik belgesi; (116.254,14 ¨’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

7- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

b) Tüzel kişiler için:

1- Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2- Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4- Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6- Tebligat için adres beyanı

7- Oda kayıt belgesi

8- Mali yeterlilik belgesi; (116.254,14 ¨’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

9- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

6 – İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 – İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

NO

İLÇE

MAHALLE

RUHSAT CİNSİ

RUHSAT NO

HEKTAR

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

  1

GÖNEN EKŞİDERE

İŞLETME RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

İR.10/0010

2016.22

153.060,74 ¨

4.591,83 ¨

05/10/201614:00

  2

SUSURLUK YILDIZ

İŞLETME RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

İR.10/0016

2000

151.829,40 ¨

4.554,89 ¨

05/10/201614:20

  3

SINDIRGI HİSARALAN

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0061

1469.29

  27.885,07 ¨

   836.56 ¨

05/10/2016

14:40

  4

SINDIRGI ÇAMALANI

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0109

2595.83

  49.265,22 ¨

1.477,96 ¨

05/10/201614:50

  5

SINDIRGI DÜVERTEPE

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0111

4742.22

  90.000,70 ¨

2.700,03 ¨

05/10/201615:00

  6

SINDIRGI DÜVERTEPE

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0113

3094.45

  58.728,33 ¨

1.761,85 ¨

05/10/201615:10

  7

EDREMİT ZEYTİNLİ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0172

2119.65

  41.227,99 ¨

1.236,84 ¨

05/10/201615:20

  8

MERKEZ KONAKPINAR

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.17-1

4978.34

  94.481,93 ¨

2.834,46 ¨

05/10/201615:30

  9

MERKEZ KARABEYLER

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.18

4882.18

  92.656,95 ¨

2.779,71 ¨

05/10/201615:40

10

SINDIRGI GÖLCÜK

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.19

4991.35

  94.728,84 ¨

2.841,87 ¨

05/10/201615:50

11

SINDIRGI SİNANDEDE

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.20

4980.64

  94.525,58 ¨

2.835,77 ¨

05/10/201616:00

12

SINDIRGI EĞRİDERE – RAHMAN

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.21

4990.16

  94.706,25 ¨

2.841,19 ¨

05/10/201616:10

13

SINDIRGI ÇAKILLI

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.22

4962.68

  94.184,72 ¨

2.825,55 ¨

05/10/201616:20

14

SINDIRGI BAYIRLI – KOCAKONAK

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.23

4537.28

  86.111,23 ¨

2.583,34 ¨

05/10/201616:30

15

SINDIRGI BAYRAKLI – KOCAYAYLA

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.24

2181.23

  41.396,70 ¨

1.241,91 ¨

05/10/201616:40

16

MERKEZ KUŞKAYA

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.25

4976.45

  94.446,06 ¨

2.833,39 ¨

05/10/201616:50

 

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.