1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 6 Adet Arama Ruhsatlı Jeotermal Alanları İhale Edileceğini İlan Etti


0

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 6 Adet Arama Ruhsatlı Jeotermal Alanları İhale Edileceğini İlan Etti

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ruhsat Cinsi, Ruhsat Nosu, Hektarı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Gün ve Saati yer alan AR.10/0117, AR.10/0127, ARA.10.00.2013.JEO.16, ARA.10.00.2014.JEO.1, ARA.10.00.2014.JEO.5, ARA.10.00.2015.JEO.8 nolu (6) altı adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 – İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda (Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No: 8/A Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 – İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 – Şartname ve ekleri ihale günü saat: 12:00’a kadar Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No: 8/A Karesi/BALIKESİR) alınabilir. İhale şartnamesi ve ekleri ücretsizdir.

5 – İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:

a) Gerçek kişiler için:

1 – T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi

3 – Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4 – Tebligat için adres beyanı

5 – Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6 – Mali yeterlilik belgesi; (120.706,68 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

7 – İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

b) Tüzel kişiler için:

1 – Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2 – Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3 – Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4 – Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5 – Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6 – Tebligat için adres beyanı

7 – Oda kayıt belgesi

8 – Mali yeterlilik belgesi; (120.706,68 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

9 – İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

6 – İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 – İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOİLÇEMAHALLERUHSAT CİNSİRUHSAT NOHEKTARMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATİHALE GÜNÜ VE SAATİ
1EDREMİTZEYTİNLİARAMA RUHSATI(Jeotermal Kaynak)AR.10/01171174,0229.558,33 TL   886,74 TL13/09/2017 – (14:00)
2EDREMİTZEYTİNLİARAMA RUHSATI(Jeotermal Kaynak)AR.10/012759,5929.558,33 TL   886,74 TL13/09/2017 – (14:20)
3EDREMİTÇAMLIBELARAMA RUHSATI(Jeotermal Kaynak)ARA.10.00.2013.JEO.1622,0929.558,33 TL   886,74 TL13/09/2017 – (14:40)
4BURHANİYEŞARKÖYARAMA RUHSATI(Jeotermal Kaynak)ARA.10.00.2014.JEO.11897,9937.400,84 TL1.122,02 TL13/09/2017 – (15:00)
5BURHANİYEÇORUKARAMA RUHSATI(Jeotermal Kaynak)ARA.10.00.2014.JEO.51450,0829.558,33 TL   886,74 TL13/09/2017 – (15:20)
6AYVALIKMURATELİARAMA RUHSATI(Jeotermal Kaynak)ARA.10.00.2015.JEO.84944,2697.429,11 TL2.922,87 TL13/09/2017 – (15:40)

1 – Edremit – Zeytinli Arama Ruhsatı Koordinatları: 1174,02 Hektar

POLİGON 11. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta7. Nokta8. Nokta9. Nokta10. Nokta
Sağ (Y)493774494200495380496623497491497773497462496493495242494149
Yukarı (X)4379562438080443815314381381438059443795704378497437770443776424378404

2 – Edremit – Zeytinli Arama Ruhsatı Koordinatları: 59,59 Hektar

POLİGON 11. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağ (Y)496493497462497773497700496493495242
Yukarı (X)437770443784974379570437829743775044377642

3 – Edremit – Çamlıbel Arama Ruhsatı Koordinatları: 22,09 Hektar

POLİGON 11. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağ (Y)488435489093489014489000488892488757
Yukarı (X)438108143812044380908438089743806964380559

4 – Burhaniye – Şarköy Arama Ruhsatı Koordinatları: 1897,99 Hektar

POLİGON 11. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağ (Y)500084499156504509505000496400495224
Yukarı (X)437146443718354375247437450043665004368145

5 – Burhaniye – Çoruk Arama Ruhsatı Koordinatları: 1450,08 Hektar

POLİGON 11. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta7. Nokta8. Nokta9. Nokta10. Nokta
Sağ (Y)495480496493497700497750502000502000500503499198499198495372
Yukarı (X)4377616437750443782974379164437986843782824376338437561043771984377198
POLİGON 21. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağ (Y)494646495198495966495890495727494463
Yukarı (X)437439643741984374198437376543731944373691

6 – Ayvalık – Murateli Arama Ruhsatı Koordinatları: 4944,26 Hektar

POLİGON 11. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta
Sağ (Y)481707479175475785475769483000487685
Yukarı (X)435392843536494354054435514843620004359594

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.