1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 10 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti


0

Manisa  Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 10 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

 

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Manisa  Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İhale Tarih ve Saati                 : 31.05.2017

JEOTERMAL KAYNAK ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 12 (On iki) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2 – İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında 31.05.2017 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3 – İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1 Nolu Saha

İli                : Manisa                                           Alanı                             : 1.304,00 hektar

İlçesi           : Turgutlu                                         Muhammen Bedel         : 29.558,31.-TL

Beldesi       :                                                        Geçici Teminat Bedeli   :      886,75.-TL

Pafta No     : K19d3, L19a2

Erişim No   : 3299462

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

557000

557000

561000

561000

X (YUKARI)

4259245

4262506

4262279

4259020

 

2 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 372,82 hektar

İlçesi                       : Yunusemre                        Muhammen Bedeli        : 29.558,31.-TL

Beldesi                    : —                                      Geçici Teminat Bedeli   :      886,75.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Akgedik, Uzunburun

Pafta No                 : K18c4, K18c1

Erişim No               : 3341195

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

522800

522000

522000

521904

X (YUKARI)

4274000

4274000

4274600

4274600

 

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

Y (SAĞA)

522066

523274

523668

X (YUKARI)

4276374

4276550

4273711

 

3 Nolu Saha

İli                            : Manisa                                  Alanı                             : 4.214,76 hektar

İlçesi                       : Salihli                                   Muhammen Bedeli        : 83.053 95.-TL

Beldesi                    : —                                         Geçici Teminat Bedeli   :   2.491,62.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Gölbaşı

Pafta No                 : K20d1,K20d2,K20d3,K20d4

Erişim No               : 3299125

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

598568

600000

600000

601698

X (YUKARI)

4280000

4278217

4278510

4276361

 

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Y (SAĞA)

601530

601505

599013

599333

X (YUKARI)

4276295

4276344

4276013

4275672

 

9. NOKTA

10. NOKTA

11. NOKTA

12. NOKTA

Y (SAĞA)

596170

596094

590199

590173

X (YUKARI)

4275700

4275632

4279911

4280000

 

13. NOKTA

14. NOKTA

15. NOKTA

16. NOKTA

Y (SAĞA)

590076

590012

590470

589885

X (YUKARI)

4280000

4280046

4280180

4280703

 

17. NOKTA

18. NOKTA

19. NOKTA

Y (SAĞA)

592979

598102

598823

X (YUKARI)

4282000

4280913

4280000

 

4 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 4.920,86 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                            Muhammen Bedeli        : 96.968,01.-TL

Beldesi                    : —                                      Geçici Teminat Bedeli   :   2.909, 04.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Gökçukur

Pafta No                 : J19b3-b4

Erişim No               : 3304250

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

571358

576223

576215

573539

X (YUKARI)

4256679

4356588

4348339

4348343

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

567580

568936

571311

571749

571749

4348351

4350509

4353072

4354822

4356322

 

5 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 4.991,98 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                            Muhammen Bedeli        : 98.369,46.-TL

Beldesi                    : —                                      Geçici Teminat Bedeli   :   2.951,08.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Demirtaş

Pafta No                 : J19b3

Erişim No               : 3304863

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

576223

580426

580494

581322

582977

X (YUKARI)

4356588

4356510

4355910

4354545

4353800

 

6. NOKTA

7. NOKTA

Y (SAĞA)

582794

576215

X (YUKARI)

4348343

4348339

 

6 Nolu Saha

İli                            : Manisa                                  Alanı                             : 4.978,67 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                               Muhammen Bedeli        : 98.107,18.-TL

Beldesi                    : —                                         Geçici Teminat Bedeli   :   2.943,22.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Bademli

Pafta No                 : J19a3,J19b4,J19c1,j19d2

Erişim No               : 3304847

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

573539

573544

572301

564151

564122

X (YUKARI)

4348343

4345401

4342498

4342509

4347196

 

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Y (SAĞA)

566123

567123

567580

X (YUKARI)

4347196

4347633

4348351

 

7 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 4.937,66 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                            Muhammen Bedeli        : 97.299,06.-TL

Beldesi                    : —                                      Geçici Teminat Bedeli   :   2.918,97.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Çınarcık

Pafta No                 : J19b3,J19b4,J19c2

Erişim No               : 3304849

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA
Y (SAĞA) 576215 582794 582819 576522 577598
X (YUKARI) 4348339 4348343 4341619 4341629 4345112
POLİGON 1 6. NOKTA 7. NOKTA      
Y (SAĞA) 573544 573539      
X (YUKARI) 4345401 4348343      

8 Nolu Saha

İli                            : Manisa                                  Alanı                             : 4.994,69 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                               Muhammen Bedeli        : 98.422,86.-TL

Beldesi                    : —                                         Geçici Teminat Bedeli   :   2.952,69.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Ardıçburun

Pafta No                 : J19c2

Erişim No               : 3304850

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

582819

583984

583928

583928

583101

X (YUKARI)

4341619

4336373

4336258

4333237

4332617

POLİGON 1

6. NOKTA

7. NOKTA

Y (SAĞA)

577983

577296

X (YUKARI)

4333881

4341628

 

9 Nolu Saha

İli                            : Manisa                                  Alanı                             : 4.945,88 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                               Muhammen Bedeli        : 97.461,04.-TL

Beldesi                    : —                                         Geçici Teminat Bedeli   :   2.923,83.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Karacakaş

Pafta No                 : J19c1, J19d2

Erişim No               : 3304851

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

564151

572301

569034

567828

567174

X (YUKARI)

4342509

4342498

4334148

4332788

4336710

 

6. NOKTA

Y (SAĞA)

564094

X (YUKARI)

4335285

 

10 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 851,13 hektar

İlçesi                       : Salihli                                Muhammen Bedeli        : 29.558,31.-TL

Beldesi                    : —                                      Geçici Teminat Bedeli   :      886,75.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Acıdere

Pafta No                 : L20a2,L20b1

Erişim No               : 3191206

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

603000

608500

608500

610000

610000

X (YUKARI)

4255999

4256000

4257000

4257000

4254996

POLİGON 1

6. NOKTA

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.