1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 6 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti


0

Manisa Valiliği Yatırım  İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 6  Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer           : Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İhale Tarih ve Saati                 : 30.03.2017 Perşembe günü saat 14.00

JEOTERMAL KAYNAK SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 6 (Altı) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında 30.03.2017 Perşembe günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1. Nolu Saha…………………………………………………………………………………………….

İli: ManisaAlanı: 4.412,72 Hektar
İlçesi: SarıgölMuhammen Bedel:86.954,85 TL
  Geçici Teminat Bedeli: 2.608,65 TL
Mahallesi-Mevkii: Tırazlar  
Pafta No: L21d2,L21a3,L21c1Kuyu Adedi:1Kuyu Derinliği:400m.Kuyu Sıcaklığı:27 CDebi:12 Lt./Sn. 
Erişim No:  

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA5.NOKTA
Y (SAĞA)647823649850649860650900650985
X (YUKARI)42416424243170424000042354254235420
 6.NOKTA7.NOKTA8.NOKTA9.NOKTA10.NOKTA
Y (SAĞA)651000652759654000653280645294
X (YUKARI)42353504235320423525042304504235996
 11.NOKTA12.NOKTA13.NOKTA  
Y (SAĞA)645790646801647860  
X (YUKARI)423708042392884241605  

2 Nolu Saha………………………………………………………………………………………………

İli: ManisaAlanı: 4.775,00 hektar
İlçesi: AlaşehirMuhammen Bedeli: 94.093,76 TL
Beldesi: —Geçici Teminat Bedeli: 2.822,81 TL
Mahallesi-Mevkii: Gürpınar  
Pafta No: K20c3, L20b1, L20b2Kuyu Adedi: 1Kuyu Derinliği:1232m.Kuyu Sıcaklığı:79 C 
Erişim No: 3191197  

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 1. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA
Y (SAĞA)629500630000625500619500
X (YUKARI)4271000426500042600004260000

3 Nolu Saha……………………………………………………………………………………………….

İli: ManisaAlanı: 4.775,00 hektar
İlçesi: AhmetliMuhammen Bedeli: 94.093,76.-TL
Beldesi: —Geçici Teminat Bedeli: 2. 822,81.-TL
Mahallesi-Mevkii:Kestelli, Dibekdere  
Pafta No:K19c3,K20d4Kuyu Adedi:1Kuyu Derinliği:452m.Kuyu Sıcaklığı:44 C 
Erişim No: 3187328  

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA
Y (SAĞA)578000581000588000578000
X (YUKARI)4272000427500042685004266500

4 Nolu Saha……………………………………………………………………………………………….

İli: ManisaAlanı: 3.628,58 Hektar
İlçesi: SalihliMuhammen Bedeli: 71.502,98 TL
Beldesi: —Geçici Teminat Bedeli: 2.145,09 TL
Mahallesi-Mevkii: Durasıllı  
Pafta No: K20c4,K20d3,L20a2,L20b1Kuyu Adedi:1 
Erişim No: 3191196  

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA
Y (SAĞA)608500608500605084604890
X (YUKARI)4260998426200042619994262680
 5. NOKTA6. NOKTA7. NOKTA 
Y (SAĞA)615390617210611613 
X (YUKARI)426674042632404260998 

5 Nolu Saha………………………………………………………………………………………………..

İli: ManisaAlanı: 4.852,96 hektar
İlçesi: SaruhanlıMuhammen Bedeli: 95.630,00 TL
Beldesi: —Geçici Teminat Bedeli: 2.868,09 TL
Mahallesi-Mevkii: Alibeyli  
Pafta No: K19c1, K19d2  
Erişim No: 3191198  

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA
Y (SAĞA)556580563790570440565190
X (YUKARI)4285170428769042810404280270

6 Nolu Saha………………………………………………………………………………………………

İli: ManisaAlanı: 2.377,54 Hektar
İlçesi: SalihliMuhammen Bedeli: 46.850,61 TL
Beldesi: —Geçici Teminat Bedeli: 1.405,52 TL
Mahallesi-Mevkii: Delibaşı, Kızılavlu  
Pafta No: K20c3, K20c4  
Erişim No: 3295225  

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y (SAĞA)617260618864622603622547619000
X (YUKARI)42755654275119427270742726354272600
 6.NOKTA7.NOKTA8.NOKTA9.NOKTA10.NOKTA
Y (SAĞA)619000615000613409612362612873
X (YUKARI)42700004273000427300042735774274849
 11.NOKTA12.NOKTA13.NOKTA  
Y (SAĞA)615456616922617390  
X (YUKARI)427472742758264275733  

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a- Gerçek kişiler için;

1- Müracaat dilekçesi,

2- T.C. kimlik numarasını içeren noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Tebligata esas resmi makamlarca onaylı kanuni ikametgâh belgesi aslı ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5- Noter Tasdikli imza beyannamesi aslı,

6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri aslı,

7- Her sayfası imzalanmış şartname,

8- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı (İnternet üzerinden yapılan EFT’lere ilişkin dekontların ilgili banka tarafından kaşe ve imza edilerek onaylanması gerekmektedir)

b) Tüzel kişiler için;

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.