1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Samsun YİKOB, 1 Adet Jeotermal Arama Ruhsat Sahası İhale İlanı Yayınladı

Samsun YİKOB, 1 Adet Jeotermal Arama Ruhsat Sahası İhale İlanı Yayınladı
0

Samsun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından süresi dolan 7 adet arama ruhsatını kanuni zorunluluk gereği ihaleye çıkardı. İhalede başvuru olmaması durumunda bir iş günü sonra bu ruhsatların bulunduğu alanlar yeniden aramaya açılacak.

İhaleye katılım için belirlenen şartlar;

İhale, İhale Komisyonu tarafından, Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No:25 İlkadım/SAMSUN adresinde, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda, 30/05/2019 Perşembe günü, saat 14:00’te yapılacaktır.

3 – İşin Muhammen bedeli 59.000,00-TL olup, %3 geçici teminat miktarı 1.770,00-TL’dir.

4- İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için; a) Gerçek Kişiler; 1) T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,

2) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3) Noterden onaylı imza beyannamesi

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5) Her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi

6) Bu şartnamede belirlenen en az % 3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.)

7) Mali yeterlilik belgesi; (170.961,38-TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge)

8) İhale şartnamesinin ve eklerinin satın alındığına dair 100,00.-TL’lik makbuzu,

9) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

10) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve vergi borcu olmadığına dair güncel alınmış belge,

b) Tüzel Kişiler; 1) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odasından yıl içerisinde alınmış oda kayıt belgesi, 2) Vergi Levhası (onaylı), 3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanunun 4/2 maddesinde belirtilen şartlara haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini, 4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 5) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri. 6) Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.) 7) Mali yeterlilik belgesi; (170.961,38-TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge) 8) İhale şartnamesinin ve eklerinin satın alındığına dair 100,00-TL’lik makbuzu. 9) Her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi 10) Tebligat için adres beyanı 11) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname 12) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve vergi borcu olmadığına dair güncel alınmış belge, 5 – İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden bedelsiz görülebilir ve bedel karşılığında temin edilebilir. 6 – Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 7 – İsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif sayılacaktır. 8 – İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.