1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Arama Ruhsatlı Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Arama Ruhsatlı Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
0

Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Havran Çamdibi ve Gömeç Karağaç mevkiilerinde 2 adet ruhsatlı Jeotermal kaynak sahalarını 17.03.2017 tarihinde ihale edeceğini ilan etti. İhaleye girecek olan adaylar işin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı ile ihaleye katılabilirler.

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı  Arama Ruhsatlı Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

 

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 15/03/2017

 

ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ruhsat Cinsi, Ruhsat Nosu, Hektarı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Gün ve Saati yer alan AR.10/0179 ve RA.10.00.2013.JEO.28 nolu (2) iki adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 – İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 – İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 – Şartname ve ekleri ihale günü saat:12:00’a kadar Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) alınabilir. İhale şartnamesi ve ekleri ücretsizdir.

5 – İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:

a) Gerçek kişiler için:

1. T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2. Noter tasdikli imza beyannamesi

3. Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4. Tebligat için adres beyanı

5. Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6. Mali yeterlilik belgesi; (120.706,68¨’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

7. İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

b) Tüzel kişiler için:

1. Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2. Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4. Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5. Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6. Tebligat için adres beyanı

7. Oda kayıt belgesi

8. Mali yeterlilik belgesi; (120.706,68¨’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

9. İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

6 – İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 – İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

NO

İLÇE

MAHALLE

RUHSAT CİNSİ

RUHSAT NO

HEKTAR

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

1

GÖMEÇ

KARAAĞAÇ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0179

856.17

29,558.33 ¨

886.75 ¨

15/03/2017 – (14:00)

2

HAVRAN

ÇAMDİBİ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2013.JEO.28

1562.58

30,791.42 ¨

923.75 ¨

15/03/2017 – (14:30)

 

1 – Gömeç – Karaağaç Arama Ruhsatı Koordinatları: 856.17 Hektar

 

POLİGON 1

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağ (Y)

487500

487565

491644

486000

486000

Yukarı (X)

4362500

4362390

4361000

4361000

4363349

 

POLİGON 2

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağ (Y)

490621

492000

492000

490124

Yukarı (X)

4366429

4366171

4363635

4366431

 

POLİGON 3

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağ (Y)

486705

486103

487579

Yukarı (X)

4364650

4364590

4365749

 

Kuyu Koordinatları

 

Sağ (Y)

490830

Derinlik

Sıcaklık

Debi

Yukarı (X)

4361112

935 m

38ºC

1,5 lt/sn.

 

2 – Havran – Çamdibi Arama Ruhsatı Koordinatları: 1562.58 Hektar

 

POLİGON 1

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağ (Y)

506000

510640

510630

509750

508420

506000

Yukarı (X)

4383000

4383000

4378000

4378595

4380765

4379411

 

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.