1. Anasayfa
  2. HABERLER

Niğde’de jeotermal kuyu ihalesi

Niğde’de jeotermal kuyu ihalesi
0

Niğde İl Özel İdaresi uhdesindeki Jeotermal kuyu kiralama yolu ile 10 yıllığına ihale edilecektir.

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kuyu Tarım ve Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık kurulması amacıyla 10 yıl süreyle kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgeleri en geç 10/08/2022 Çarşamba günü ihale saatine kadar İl Encümenine (ihale komisyonuna) teslim edeceklerdir.

İhale Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana Yolu Üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Encümen Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası /NİĞDE) adresinde görülebilir ve 250,00-TL karşılığında satın alınabilir.
İhaleye iştirak edecek olan:

Gerçek Kişiler;
1-) Kanuni ikametgâh Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
2-) Noter onaylı imza sirküleri,
3-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnamesi.
5-) İhale dokümanının satın alındığına dair 250,00 TL’lik banka makbuzu.
6-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 75.000,00 TL tutarında geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

Tüzel Kişiler;
1-)İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı suretini,
2-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,
3-) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri, vekil olarak
Katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri,
4-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnamesi,
5-) İhale dokümanının satın alındığına dair 250,00 TL’lik banka makbuzu.
6-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 75.000,00 TL tutarında geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 10.08.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00’ de belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
İlan Olunur.

Kaynak: ilan.gov.tr

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.