1. Anasayfa
  2. JEOTERMAL SANTRAL

Aydın Valiliği Jeotermal ölçüm sonuçlarını açıkladı

Aydın Valiliği Jeotermal ölçüm sonuçlarını açıkladı
0

Aydın Valiliği tarafından Jeotermal ölçüm sonuçlarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, “2020 Şubat ayında yapılan ölçüm sonuçlarında herhangi bir sınır değer aşımı görülmemiştir” denildi.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Jeotermal Enerji Santralleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında izin lisansa tabi tesisler arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla hava emisyonları, koku, çevresel gürültü, atıksu açısından Çevre İzin Belgesi alma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ayrıca izne tabi olmayan tesisler Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında da değerlendirilmemektedir. Yine Hidrojen sülfür (H2S) parametresi Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğindeki parametreler arasında bulunmamaktadır. Bütün bunlara rağmen jeotermal sondaj kuyuları ve jeotermal enerji üretim santrallerinden kaynaklanan hava emisyonları içeriğinde yer alan Hidrojen sülfür (H2S) çürük yumurta kokusu tabiriyle çok düşük konsantrasyonlarda bile algılanabilmekte olup şikayetlere konu olmaktadır.

Bu kapsamda, jeotermal faaliyet gerçekleştiren firmalardan koku emisyonunu azaltıcı çalışmalar yapmaları istenmiştir. Ayrıca hem Bakanlığımız hem de Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından değerlendirilen yeni ÇED başvurularında, santralde koku önleyici sistemlerin kurulmasına yönelik taahhütlerin dosyaya eklenmesi sağlanmaktadır. Tesislerden kaynaklanan hava emisyonları ile ilgili olarak Çevre Kanununa istinaden çıkartılan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY)”nde gerekli düzenleme ve hükümler yer almaktadır. SKHKKY Ek-2, “Tablo 2.2 Tesis Etki Alanında Hava Kalitesi Sınır Değerleri Ölçüm değerleri 1 saatlik ve günlük ortalamalar halinde verilmiştir. Bu tabloda H2S parametresi için Kısa Vade Sınır değer (KVS) ile karşılaştırılması gerekir. Eğer tesisten çevreye yayılan H2S parametresi tablodaki limit değerleri aşıyorsa gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sanayi tesislerinden kaynaklanan hava emisyonlarının tespiti, ölçüm yerleri, ölçüm programları; sanayi kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo.2.2.’ de yer alan Tesis Etki Alanında Hava Kalitesi Sınır Değerleri’ ne göre incelendiğinde, H2S parametresi için, saatlikte 100 g/m3, kısa vade sınırda ise 20 g/m3 sınır değeri bulunmaktadır. Valimizin talimatı ile 2019 yılından itibaren, her bir jeotermal elektrik üretim santrali için yerleşim yerleri de dikkate alınarak santral etki alanı içerisinde yılda iki defa olmak üzere (yaz-kış) 1’er aylık periyotlar halinde 2 ay boyunca hidrojen sülfür (H2S), amonyak (NH3), kükürt dioksit (SO2 ) ve azot dioksit (NO2) parametrelerinin pasif difüzyon örnekleme yöntemi ile ölçülmesi istenmiş, Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gözetiminde ölçümler yapılmaktadır.

Ölçüm sonuçları doğrultusunda hazırlanarak bu güne kadar Müdürlüğümüze sunulan raporlar incelenmiş Yönetmelikte belirtilen sınır değerlere göre bir aşım görülmemiştir. Şubat ayına kadar elimize ulaşan sonuçlar daha önce kamuoyu ile paylaşılmış olup 2020 yılı Şubat ayı içerisinde Müdürlüğümüze sunulan ölçüm sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sonuçlara göre de her hangi bir sınır değer aşımı görülmemiştir. Valiliğimizce 2019 Mart ayından itibaren ilave tedbir olarak; Hem Bakanlığımız hem de Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) değerlendirilen yeni ÇED başvurularında santralde koku önleyici sistemlerin kurulmasına yönelik taahhütlerin dosyaya eklenmesi, Valimizin talimatı ile, daha önce şikayetlere bağlı olarak yaptırılan hava emisyon ölçümleri, her bir jeotermal elektrik üretim santrali için yerleşim yerleri de dikkate alınarak santral etki alanı içerisinde yılda iki defa olmak üzere (yaz-kış) 1’er aylık periyotlar halinde 2 ay boyunca ölçüm yapılan aylar değiştirilerek, hidrojen sülfür (H2S), amonyak (NH3), kükürt dioksit (SO2 ) ve NO2 parametrelerinin pasif difüzyon örnekleme yöntemi ile ölçülmesi, Hava Kalitesi Kontrolü ve Değerlendirilmesi Yönetmeliğine göre hidrojen sülfür (H2S) kirletici olarak belirlenen parametreler arasında yer almamasına rağmen çok düşük konsantrasyonlarda bile koku olarak hissedilebilir olması nedeniyle sadece pasif ölçümler yanında santrallerin yoğun olduğu bölgelerde mobil hava kalitesi ölçüm aracı ile ölçümlerin yapılması, Yeni jeotermal kuyu açımlarında test çalışması sırasında açığa çıkan daha önceden standartları sağlaması şartıyla alıcı ortama deşarjına izin verilen jeotermal akışkanın, tüm santrallerde uygun kapasitede oluşturulması istenen acil durum havuzlarında biriktirilerek reenjekte edilmesi, Yapılan denetim sayısının arttırılması ile olumsuzlukların önüne geçilmesi, bütün bunlara rağmen kurallara uymayan firmalara gerekli idari yaptırımların uygulanması, sağlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: https://www.haberler.com/aydin-valiligi-jeotermal-olcum-sonuclarini-13004733-haberi/

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.