1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Düzce İl Encümen Başkanlığı 1 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Düzce İl Encümen Başkanlığı 1 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
0

Düzce İl Encümen Başkanlığı 03/08/2017 Tarihinde 100.000,00 TL Muhammen Bedeli ile Gölyaka İlçesi, İçmeler Köyünde Jeotermal Kaynak İhalesi Yapacağını İlan Etmiştir. 

 

1 ADET JEOTERMAL KAYNAK VE 4 ADET DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Düzce İl Encümeni Başkanlığından:

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz hudutlarındaki hükümden düşmüş Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su arama ruhsatlı sahaların, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17 ncimaddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri aşağıda belirtilen tarih ve saatte Düzce İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale Konusu İşler:

 

Ruhsat No

İli, İlçesi, Mevkii

Cinsi

Alan (Hektar)

Pafta No

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat(TL)

İhale Tarihi ve Saati

ER:

3278691

Düzce İli, Gölyaka İlçesi, İçmeler Köyü

Jeotermal Kaynak

3844.42

G25b3 G26a4

G25c2 G26d1

100.000,00

3.000,00

03/08/2017

11:00

ER:

3279299

3300280

Düzce İli, Çilimli İlçesi, Bıçkıbaşı Köyü

Doğal Mineralli Su

3850.00

G26a1

44.082,50

1.323,00

03/08/2017

11:00

ER:

3282431

Düzce İli, Merkez İlçesi, Kabalak Köyü

Doğal Mineralli Su

1600.00

G26a2

36.652,00

1.100,00

03/08/2017

11:00

ER:

3299889

Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Dipsizgöl Köyü

Doğal Mineralli Su

2694.55

G26c1 G26d2

36.652,00

1.100,00

03/08/2017

11:00

ER:

3328499

Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, –

Doğal Mineralli Su

4148.29

G26b3 G26b4

G26c1 G26c2

46.834,20

1.406,00

03/08/2017

11:00

 

İsteklilerin İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin:

a) Gerçek Kişiler;

1 – Nüfus cüzdan sureti

2 – Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 – Noterden onaylı imza beyannamesi,

4 – Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte),

6 – İhale dokümanının alındığına dair 250,00-TL’lik banka dekontu,

7 – Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel Kişiler;

1 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

2 – Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi,

3 – Vergi Levhası (onaylı),

4 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirküleri,

5 – Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi,

6 – Ortak girişim olarak gireceklerin noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

7 – İhale dokümanının alındığına dair 250.00-TL’lik banka dekontu,

8 – Tebligat için ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10:45’e kadar dilekçe ile birlikte Düzce İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığına vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.