1. Ana Sayfa
  2. İHALE İLANLARI

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 19 Adet Jeotermal Kaynak Sahası ihale Edileceğini İlan Etti

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 19 Adet Jeotermal Kaynak Sahası ihale Edileceğini İlan Etti
0

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 19 Adet Jeotermal Kaynak Sahası Alınacağını İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer         :  Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şubesinde

İhale Tarih ve Saati                : 23.05.2016 Pazartesi günü saat 14.00

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1) İdaremizce, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama/işletme ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 19 (Ondokuz) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şubesinde, 23.05.2016 Pazartesi günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1 Nolu Saha

İli : Manisa Alanı : 4.842,13 hektar
İlçesi : Demirci Muhammen Bedel : 91.896,84 .-TL
Beldesi : Geçici Teminat Bedeli : 2.756,91 .-TL
Köyü-Mevkii : Saruyar    
Pafta No : K21a4, K21d1    
Erişim No : 3305922    

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

640510

635050

635890

634350

639530

X (YUKARI)

4279290

4279570

4284470

4288530

4290350

 

6.NOKTA

Y (SAĞA)

640447

X (YUKARI)

4280000

 

2 Nolu Saha

İli : Manisa Alanı : 457,46 hektar
İlçesi : Sarıgöl Muhammen Bedeli : 28.467,99.-TL
Beldesi : Geçici Teminat Bedeli : 854,04 .-TL
Mahallesi-Mevkii : Emcelli Mah. Mevkii    
Pafta No : L21d2    
Erişim No : 3305154    

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

646000

646127

646940

648590

647670

X(YUKARI)

4227000

4228016

4227966

4226816

4225284

 

6.NOKTA

7.NOKTA

Y(SAĞA)

645410

645707

X(YUKARI)

4226705

4226853

 

3 Nolu Saha

İli : Manisa Alanı : 4.916,47 hektar
İlçesi : Soma Muhammen Bedeli : 93.307,72 .-TL
Beldesi : Geçici Teminat Bedeli : 2.799,23 .-TL
Mahallesi-Mevkii : Kozanlı, Avdan mevkii    
Pafta No : J18c2, J19d1    
Erişim No : 3241776    

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

541050

548000

551080

543200

X(YUKARI)

4336085

4342050

4336600

4332000

 

4.Nolu Saha

İli : Manisa Alanı : 490,00 hektar
İlçesi : Sarıgöl Muhammen Bedeli : 28.467,99-TL
Beldesi : — Geçici Teminat Bedeli : 854,04 .-TL
Mahallesi-Mevkii : Selimiye    
Pafta No :    
Erişim No : 3191204    

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

644000

646000

648000

644000

X(YUKARI)

4234900

4234500

4233000

4233000

5 Nolu Saha

İli : Manisa Alanı : 100,00 hektar
İlçesi : Salihli Muhammen Bedeli : 28.467,99
Beldesi : — Geçici Teminat Bedeli : 854,04
Mahallesi-Mevkii : Kapanca    
Pafta No : K20d4
Erişim No : 3179646  

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

591000

592000

592000

591000

X (YUKARI)

4264000

4264000

4263000

4263000

 

6.Nolu Saha

İli : Manisa Alanı : 4.795,47 hektar
İlçesi : Sarıgöl Muhammen Bedel : 91.011,31.-TL
Beldesi : Geçici Teminat Bedeli : 2.730,34 .-TL
Mahallesi-Mevkii : Aktaş    
Pafta No : L21d1,d2,d3,d4    
Erişim No : 3202214    

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

644730

644840

644900

639909

637972

X(YUKARI)

4222238

4222165

4212725

4213901

4214365

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

 

637838

637760

641500

644505

 

4214425

4214465

4222490

4222256

 

7 Nolu Saha

İli : Manisa Alanı : 942,50 hektar
İlçesi : Sarıgöl Muhammen Bedel : 28.467,99.-TL
Beldesi : Geçici Teminat Bedeli : 854,04 .-TL
Mahallesi-Mevkii :    
Pafta No : L21a2,a3    

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

651000

654000

653600

653000

X(YUKARI)

4246000

4246000

4244600

4242500

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Y(SAĞA)

652800

651000

651000

X(YUKARI)

4241825

4242500

4244000

 

8 Nolu Saha

İli : Manisa Alanı : 1.776,25 hektar
İlçesi : Sarıgöl Muhammen Bedeli : 33.710,74.-TL
Beldesi : — Geçici Teminat Bedeli : 1.011,32.-TL
Mahallesi-Mevkii :

Yorum Yap