1. Ana Sayfa
  2. İHALE İLANLARI

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 10 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti


0

Manisa  Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 10 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer           :  Manisa  Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İhale Tarih ve Saati                 : 31.05.2017

JEOTERMAL KAYNAK ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 12 (On iki) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2 – İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında 31.05.2017 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3 – İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1 Nolu Saha

İli                : Manisa                                           Alanı                             : 1.304,00 hektar

İlçesi           : Turgutlu                                         Muhammen Bedel         : 29.558,31.-TL

Beldesi       :                                                        Geçici Teminat Bedeli   :      886,75.-TL

Pafta No     : K19d3, L19a2

Erişim No   : 3299462

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA
Y (SAĞA)557000557000561000561000
X (YUKARI)4259245426250642622794259020

2 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 372,82 hektar

İlçesi                       : Yunusemre                        Muhammen Bedeli        : 29.558,31.-TL

Beldesi                    : —                                      Geçici Teminat Bedeli   :      886,75.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Akgedik, Uzunburun

Pafta No                 : K18c4, K18c1

Erişim No               : 3341195

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 1. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA
Y (SAĞA)522800522000522000521904
X (YUKARI)4274000427400042746004274600
 5. NOKTA6. NOKTA7. NOKTA 
Y (SAĞA)522066523274523668 
X (YUKARI)427637442765504273711 

3 Nolu Saha

İli                            : Manisa                                  Alanı                             : 4.214,76 hektar

İlçesi                       : Salihli                                   Muhammen Bedeli        : 83.053 95.-TL

Beldesi                    : —                                         Geçici Teminat Bedeli   :   2.491,62.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Gölbaşı

Pafta No                 : K20d1,K20d2,K20d3,K20d4

Erişim No               : 3299125

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA
Y (SAĞA)598568600000600000601698
X (YUKARI)4280000427821742785104276361
 5. NOKTA6. NOKTA7. NOKTA8. NOKTA
Y (SAĞA)601530601505599013599333
X (YUKARI)4276295427634442760134275672
 9. NOKTA10. NOKTA11. NOKTA12. NOKTA
Y (SAĞA)596170596094590199590173
X (YUKARI)4275700427563242799114280000
 13. NOKTA14. NOKTA15. NOKTA16. NOKTA
Y (SAĞA)590076590012590470589885
X (YUKARI)4280000428004642801804280703
 17. NOKTA18. NOKTA19. NOKTA 
Y (SAĞA)592979598102598823 
X (YUKARI)428200042809134280000 

4 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 4.920,86 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                            Muhammen Bedeli        : 96.968,01.-TL

Beldesi                    : —                                      Geçici Teminat Bedeli   :   2.909, 04.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Gökçukur

Pafta No                 : J19b3-b4

Erişim No               : 3304250

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA
Y (SAĞA)571358576223576215573539
X (YUKARI)4256679435658843483394348343
5. NOKTA6. NOKTA7. NOKTA8. NOKTA9. NOKTA
567580568936571311571749571749
43483514350509435307243548224356322

5 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 4.991,98 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                            Muhammen Bedeli        : 98.369,46.-TL

Beldesi                    : —                                      Geçici Teminat Bedeli   :   2.951,08.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Demirtaş

Pafta No                 : J19b3

Erişim No               : 3304863

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA5. NOKTA
Y (SAĞA)576223580426580494581322582977
X (YUKARI)43565884356510435591043545454353800
 6. NOKTA7. NOKTA   
Y (SAĞA)582794576215   
X (YUKARI)43483434348339   

6 Nolu Saha

İli                            : Manisa                                  Alanı                             : 4.978,67 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                               Muhammen Bedeli        : 98.107,18.-TL

Beldesi                    : —                                         Geçici Teminat Bedeli   :   2.943,22.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Bademli

Pafta No                 : J19a3,J19b4,J19c1,j19d2

Erişim No               : 3304847

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA5. NOKTA
Y (SAĞA)573539573544572301564151564122
X (YUKARI)43483434345401434249843425094347196
 6. NOKTA7. NOKTA8. NOKTA  
Y (SAĞA)566123567123567580  
X (YUKARI)434719643476334348351  

7 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 4.937,66 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                            Muhammen Bedeli        : 97.299,06.-TL

Beldesi                    : —                                      Geçici Teminat Bedeli   :   2.918,97.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Çınarcık

Pafta No                 : J19b3,J19b4,J19c2

Erişim No               : 3304849

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA5. NOKTA
Y (SAĞA)576215582794582819576522577598
X (YUKARI)43483394348343434161943416294345112
POLİGON 16. NOKTA7. NOKTA   
Y (SAĞA)573544573539   
X (YUKARI)43454014348343   

8 Nolu Saha

İli                            : Manisa                                  Alanı                             : 4.994,69 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                               Muhammen Bedeli        : 98.422,86.-TL

Beldesi                    : —                                         Geçici Teminat Bedeli   :   2.952,69.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Ardıçburun

Pafta No                 : J19c2

Erişim No               : 3304850

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA5. NOKTA
Y (SAĞA)582819583984583928583928583101
X (YUKARI)43416194336373433625843332374332617
POLİGON 16. NOKTA7. NOKTA   
Y (SAĞA)577983577296   
X (YUKARI)43338814341628   

9 Nolu Saha

İli                            : Manisa                                  Alanı                             : 4.945,88 hektar

İlçesi                       : Kırkağaç                               Muhammen Bedeli        : 97.461,04.-TL

Beldesi                    : —                                         Geçici Teminat Bedeli   :   2.923,83.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Karacakaş

Pafta No                 : J19c1, J19d2

Erişim No               : 3304851

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA5. NOKTA
Y (SAĞA)564151572301569034567828567174
X (YUKARI)43425094342498433414843327884336710
 6. NOKTA    
Y (SAĞA)564094    
X (YUKARI)4335285    

10 Nolu Saha

İli                            : Manisa                               Alanı                             : 851,13 hektar

İlçesi                       : Salihli                                Muhammen Bedeli        : 29.558,31.-TL

Beldesi                    : —                                      Geçici Teminat Bedeli   :      886,75.-TL

Mahallesi-Mevkii   : Acıdere

Pafta No                 : L20a2,L20b1

Erişim No               : 3191206

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 11. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA5. NOKTA
Y (SAĞA)603000608500608500610000610000
X (YUKARI)42559994256000425700042570004254996
POLİGON 16. NOKTA    
İlginizi Çekebilir

Yorum Yap