1. Ana Sayfa
  2. İHALE İLANLARI

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 31 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti


0

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 31 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer           :  Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 20/04/2017-10:00

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkrası (c) bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama ruhsatlı sahalar, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 – Aşağıda ilçesi, pafta, alanı, erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 20.04.2017 Perşembe günü saat 10:00`da Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir.

3 – İhaleye Katılabilmek İçin:

a) Tebligat Adresini gösterir belge,

b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)

c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için) getirilmesi gerekmektedir

e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.

f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu yoktur yazılarını getirmeleri (sözleşmenin yapılacağı tarihte borcu yoktur yazılarını getirmeleri) gerekmektedir.

4 – Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5 – İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 – İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

7 – Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

8 – Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İhalesi yapılacak olan alanların koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kayseriyikob.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Sıra NoİlçesiErişim NoPaftaAlan Hektarİhale Bedeli TL(KDV Hariç)Geçici TeminatMiktarı %3İhale Tarihi ve Saati
1Kocasinan3199271K33b2, K33b3, K34a1, K34a4490096.556,95 TL2.896,70 TL20.04.2017 – Saat 10:00
2Develi3242750L35a1, L35a24999,7998.523,36 TL2955,70 TL20.04.2017 – Saat 10:00
3İncesu3240369K34c1, K34d2197,7429.599,00 TL887,97 TL20.04.2017 – Saat 10:00
4Develi3199276L34a2, L34b14787,7594.345,00 TL2.830,35 TL20.04.2017 – Saat 10:00
5Yeşilhisar3336570L34d11504,7329.651,45 TL889,54 TL20.04.2017 – Saat 10:00
6Kocasinan3248970K34a1, K34a2851,6529.599,00 TL887,97 TL20.04.2017 – Saat 10:00
7Yeşilhisar331540329.599,00 TL887,97 TL20.04.2017 – Saat 10:00
8Hacılar3200732K35d1, K35c21494,5129.599,00 TL887,97 TL20.04.2017 – Saat 10:00
9Sarız3302352L37a1, K37d4156,3829.599,00 TL887,97 TL20.04.2017 – Saat 10:00
10Kocasinan3202167K34a323,3529.599,00 TL887,97 TL20.04.2017 – Saat 10:00
11Talas3242761K35d3, K35d44999,898.523,55 TL2.955,70 TL20.04.2017 – Saat 10:00
12İncesu3242742K34c1, K34c44999,7998.523,36 TL2955,70 TL20.04.2017 – Saat 10:00
13Kocasinan3270588K34a4, K34b3590,6329.599,00 TL887,97 TL20.04.2017 – Saat 10:00
14İncesu3306846K34c4, K34d3, L34a2, L34b1501,3129.599,00 TL887,97 TL20.04.2017 – Saat 10:00
15Kocasinan3199279K34b4448388.339,75 TL2.650,19 TL20.04.2017 – Saat 10:00
16Tomarza3242755K35d3, K35d4, L35a1, L35a24999,898.523,55 TL2.955,70 TL20.04.2017 – Saat 10:00
17Hacılar3242739K34c1, K34c2, K34c3, K34c44999,898.523,55 TL2.955,70 TL20.04.2017 – Saat 10:00
18Develi3242746K34c3, K34c4, L34b1, L34b24999,898.523,55 TL2.955,70 TL20.04.2017 – Saat 10:00
19Talas3242740K35d34999,7998.523,36 TL2955,70 TL20.04.2017 – Saat 10:00
20Tomarza3242743K35d3, L35a24999,7998.523,36 TL2955,70 TL20.04.2017 – Saat 10:00
21Talas3242757K35d2, K35d34999,7998.523,36 TL2955,70 TL20.04.2017 – Saat 10:00
22Sarız3240370K36c3, K36b2, K37d4, L37b14802,594.635,66 TL2.839,06 TL20.04.2017 – Saat 10:00
23Kocasinan3200733K34a31495,0229.599,00 TL887,97 TL20.04.2017 – Saat 10:00
24Pınarbaşı3306849K37d1, K37d4280055.174,40 TL1.655,26 TL20.04.2017 – Saat 10:00
25Kocasinan3281588K34b3, K34a4516,3729.599,00 TL887,97 TL20.04.2017 – Saat 10:00
26Kocasinan3234435K34a2, K34a3924,5329.599,00 TL887,97 TL20.04.2017 – Saat 10:00
27İncesu3242745K34c4, L34b14999,7998.523,36 TL2955,70 TL20.04.2017 – Saat 10:00
28Kocasinan3307138K34b3, K34b4, K34c24850,4695.580,73 TL2.867,42 TL20.04.2017 – Saat 10:00
29Özvatan3334990J35d3, J35d43101,0561.107,74 TL1.833,23 TL20.04.2017 – Saat 10:00
30Talas3242760K35d1, K35d2, K35d3, K35d44999,898.523,55 TL2.955,70 TL20.04.2017 – Saat 10:00
31Kocasinan3280191K34c1, K34b4160031.528,80 TL

Kaynak: http://resmigazete.gov.tr 

Yorum Yap