1. Anasayfa
  2. HABERLER

Asya, Kullanılmayan Jeotermal Potansiyelinin Peşinde

Asya, Kullanılmayan Jeotermal Potansiyelinin Peşinde
0

Asya’nın kullanılmayan jeotermal potansiyeli bölgenin enerji sürdürülebilirliği için önemli olabilir.

Endonezya ve Filipinler’deki dönüm noktası projeleri ön plana çıkıyor, ancak yatırımcılar için engeller devam ediyor.

330MW Sarulla jeotermal santralinin üçüncü ve son birimi, Mayıs 2018’de online olarak faaliyete geçtiğinde, Endonezya için yenilenebilir bir enerji geleceğine yönelme çabasında bir başka kilometre taşı oldu. 2,1 milyondan fazla Endonezyalı haneye güç verecek olan 1.7 milyar dolarlık proje, dünyanın en büyük tek sözleşmeli jeotermal enerji santrali olarak kabul ediliyor. Bu, Sarulla jeotermal santralinin ilk iki birimi olan SIL ve NIL2’nin, geçtiğimiz yıl sırasıyla Mart ve Ekim aylarında internete giren ticari operasyonlarını takip ediyor. Santralin üç ünitesinin tümü, azami güç çıkışı için kaynak sömürüsünü en üst düzeye çıkarmak için düşük basınçlı buhar kullanan enerji konvertörleri kullanmaktadır.

Endonezya’nın kuzeyinde yer alan Filipinler aynı zamanda, yenilenebilir enerjiyi, gelişen ulusal enerji karışımının ana bileşenleri olarak çaba gösteriyor. Ocak ayında, Filipinler Enerji Bakanlığı jeotermal enerji santrali inşaatı ve geliştirilmesi için yeşil ışık yakarak “ulusal önem” projesi olarak kabul edildi ve en az 100 MW kapasiteye sahip ve hanedanın her yerinde binlerce hane ve işletmeye güç sağlanacak.

Endonezya ve Filipinler, Asya Pasifik bölgesinin tamamı içinde, özellikle jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve geliştirilmesi konusunda kullanılmayan potansiyelin (ve zorlukların) çoğunu temsil etmektedir.

İki ülke, jeoterali kullanılabilir enerjiye dönüştürmede sorun yaşadıkları için  jeotermal enerji kapasitesi ikilemine sahip değiller. Dünya Bankası verileri, küresel jeotermal enerji üretim potansiyelinin 70 ila 80 GW arasında olduğunu, ancak bilinen jeotermal rezervlerin sadece% 15’inin elektrik üretimi için kullanıldığını ve yaklaşık 13 GW’lık bir üretim gerçekleştirdiğini gösterdi. Bu arada Asya Pasifik, Dünya Enerji Konseyi’nden alınan verilere göre, dünya toplam jeotermal kurulu gücünün% 33.3’ünü temsil ediyor. Bu rakam, Dünya Enerji Konseyi’nden alınan verilere göre, bölgenin beklenmedik potansiyeli göz önüne alındığında, büyüme ve gelişme için sağlıklı bir marj bekliyor.

Jeotermal Potansiyel

Bazı kutuplaşma perspektiflerine rağmen, bazı özel sektör oyuncuları, Asya Pasifik’teki jeotermal enerji için bu büyük potansiyele inanıyor. Örneğin, jeotermal kombine çevrim biriminin enerji dönüştürücüleri ve tasarımcısı tedarikçisi olan Ormat Technologies CEO’su Isaac Angel Sarulla, “Asya’nın önemli bir şekilde kullanılmayan jeotermal potansiyele sahip bir bölge olduğuna inanıyor ve Sarulla santralindeki başarının ek olanaklara bir basamak taşı olarak kullanılmasını bekliyoruz” dedi.

Daha temiz ve daha yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç, Asya ve Pasifik’te, yıllardır dünyanın en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olarak görülüyor. Bu ekonomiler büyümeye devam ettikçe, hanehalkları satın alma güçlerini yükselttiklerinde daha fazla işletme kurulmakta ve / veya faaliyetlerini genişletmektedir.

Bu aynı zamanda, ulusal enerji ve enerji talebinin artacağı anlamına geliyor.  Kirlilik ve karbon emisyonları da dahil olmak üzere çevreye zararlı etkileri göz önüne alındığında, geleneksel kömür ve fosil yakıt enerji kaynakları ile kalıcı olarak çözülemeyecek bir şey. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması için itici güç devreye giriyor.

Fitch Solutions enerji ve yenilenebilir analisti Daniel Brenden, yenilenebilir enerji kaynaklarının Asya’nın sürdürülebilir enerji geleceğinde çok önemli olduğunu, teknoloji ve bu kaynakları sağlayan maliyetlerin yıllar içinde yavaş yavaş azaldığını belirtti. Bununla birlikte, jeotermal enerjinin bölgedeki payı, diğer kaynakların daha hızlı büyümesi ve bazı paydaşların jeotermal yatırımlar konusundaki muhafazakâr görünümü nedeniyle kısmen durabileceğine dikkat çekti.

Brenden, “Jeotermal enerjinin 2027 yılına kadar Asya’da hidroelektrik olmayan yenilenebilir enerji üretiminin% 2,9’unu, 2018’de tahmin ettiğimiz% 4,2’lik paydan ve 2000’de% 44’lük bir düşüş oluşturduğunu tahmin ediyoruz” dedi. “Bu, büyük ölçüde bölgesel rüzgar ve güneş enerjisi sektörlerindeki büyümenin artmasına bağlı, aynı zamanda bölgedeki jeotermal için gördüğümüz sınırlı büyüme beklentilerine bağlı.”

Analistlere göre, bölgedeki ve dünyadaki jeotermal kapasite eklemeleri söz konusu olduğunda, Endonezya büyük olasılıkla anahtar lider olacak. Boru hattındaki projelerin kademeli olarak devreye alınması, Endonezya’nın jeotermal kapasite artışının 2027 yılına kadar 3GW’nin üzerine çıkacağını görecek. Fitch Solutions, geliştiricilerin ülkenin önemli jeotermal potansiyelini kullanması nedeniyle Endonezya’nın proje boru hattının daha da genişlemesi beklendiğini kaydetti.

Fakat asıl sorunun nerede olduğu burada: yatırımcılar, özel sektör oyuncuları, hükümetler ve halkın muhafazakar kaldığı veya zaman zaman yenilenebilir kaynaklardan elde edilen kazanımlardan kuşkulular. Bölgenin jeotermal enerji için büyük potansiyelini göstermek için fazla bir şey yok. Uzmanlar, bölgenin jeotermal potansiyelinin, Malezya ve Tayvan’da ortaya çıkan projelerde de görüldüğü gibi çok umut verici, ancak Japonya gibi ülkelerde büyük ölçekli projelerin yolunu açmak için büyük atılımlar yapılacağına inanıyoruz. Brenden, Japonya ve Filipinler’i bir enerji kaynağı olarak jeotermal enerji için büyüme ve meydan okuyucular açısından vurgulayarak, Japonya’da bir miktar büyüme beklenirken, onsen (sıcak banyo) sahipleri ve çevre sorunları tarafından muhalefet dahil olmak üzere jeotermal kalkınmanın önündeki engellerin devam ettiğini belirtti.

Asya Kalkınma Bankası özel sektör işlemleri departmanı genel müdürü For Michael Barrow, Jeotermal enerji, çeşitli paydaşlardan ve engellerden dolayı jeotermalin gelişimi için özel yatırımcıları daha çekici olmayabilir. Yatırımcıların risklere maruz olduğu, bu da jeotermal potansiyelinin tam kullanılmasında asıl engel teşkil etmektedir. Bir örnek olarak Endonezya’dan bahseden Barrow, bir projedeki özel sektör yatırımcılarının jeotermal kuyuları araştırmaktan ve sürdürmekten sorumlu olduklarını ve dolayısıyla jeotermal risklere tamamen maruz kaldıklarını açıkladı.

Barrow’a göre, ADB gibi, “kredi verenler olarak, enerji santrali donanımları için olağan inşaat / işletme ve bakım risklerinin üstündeki jeotermal-spesifik risklere özellikle dikkat etmemiz gerektiği anlamına gelir” dedi.

Bu özel risklerden biri, belirli bir konumda gerçekten önemli miktarda jeotermal kaynak olup olmadığının anlaşılmasını içerir ki bu da milyonlarca dolarlık testlere yol açacak sondaj deney kuyusunu gerektirir. Kaynak akışındaki diğer riskler, bir test kuyusunda bulunan jeotermal kaynaklardan yararlanılıp yararlanılmadığının test edilmesi de dahil olmak üzere, işletmeler için maliyet açısından değil, maliyet açısından değerli olup olmadıkları ve süreleri boyunca maliyetleri karşılamak için yeterli enerji üretip üretemedikleri de dahil olmak birçok proje geliştirmek zorunda kalmaktadırlar.

Brenden bu açıklamayı, özel sektör yatırımcıları ve geliştiricileri açısından, jeotermalin ön maliyetlerinin ve sondaj sürecinin teknik zorluklarının yenilenebilir enerji geliştiricilerini caydırdığını söyleyerek dile getiriyor. Mesela, ilk inşaat maliyetleri toplam maliyetlerin yarısı ve üçte ikisi arasında olabilir, önceliğin büyük bir bileşeni araştırma çalışmalarına ve sondajlara harcanmaktadır.

Jeotermal gelişim için düzenlemeler  “Sondajın ya da sitenin sürdürülebilirliğinin başarı oranını tahmin etmek zordur, bu nedenle yatırımcılara büyük finansal riskler katmaktadır,” diyerek hükümetlerin risk paylaşımı, finansman ve çerçeve için gerekli reformları yapma gereğini vurguladı. “Bu önemli riskler göz önüne alındığında, geliştiricilerin finansmana erişimin kısıtlandığı ve cazip bir düzenleyici çerçevenin uygulanmadığı ülkelerdeki projelere devam etme olasılığı düşük” olduğunu belirtti.

Barrow ayrıca, jeotermal proje sahalarının genellikle el değmemiş doğal bir habitat içinde uzak bölgelerde yer alma eğiliminde olduğunu ve potansiyel proje sahaları, çevre grupları ve devlet kurumları içindeki ve çevresindeki topluluklardan belirli bir muhalefete yol açtığını belirtti. “Biyolojik çeşitliliğin korunması, özellikle dikkat edilmesi gereken önlemler, şu ana kadar tüm Endonezya jeotermal gücünün kilit odak noktası olmuştur” dedi.

Bu engellere rağmen, hem Barrow hem de Brenden, bölgedeki jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine odaklanmanın kazanımlarının ve potansiyel faydalarının kısa vadeli maliyet ve risklerden ağır basabileceğini belirtmiştir. Barrow, bu risklerin gerçek ve dikkate değer olduğu kadar, jeotermalin finanse etmek için asla kolay bir güç alt kuruluşu olmadığına işaret ederek, Endonezya gibi ülkelerdeki bazı başarı öykülerinin hem karlı hem de sürdürülebilir olabileceğini kanıtladı.

“Endonezya’nın ekonomik büyümesini iklim dostu bir şekilde teşvik etmek için jeotermalin potansiyeli önemli ve ekstra çaba sarf ediyor” dedi. Maliyet açısından bakıldığında, Brenden ek maliyetler olmadığı için jeotermal kaynakların temel yük, yüksek güvenilirlik, düşük karbon ve yerli enerji kaynağı oluşturması nedeniyle işletme maliyetlerinin asgari düzeyde olduğunu açıkladı.

 Kaynak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.