1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Niğde İl Özel İdaresi Tarafından 1 Adet Jeotermal Kaynak Ruhsat İhalesi Yayınlandı

Niğde İl Özel İdaresi Tarafından 1 Adet Jeotermal Kaynak Ruhsat İhalesi Yayınlandı
0

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 İlçeMevkiiAlan (Hektar)Tahmini Bedel%3 Geçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
1Niğde İli Ulukışla İlçesi4731,26600.000,00 TL + KDV18.000,00 TL12/09/201811:00

1 – Niğde İli Ulukışla İlçesi sınırları içerisinde 4731,26 hektar alana sahip M33-c4, M33-d3 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

RN:591. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA5. NOKTA
Sağa (Y)650678662000662000656000656000
Yukarı (X)41592134159213415700041570004155865
 6. NOKTA7. NOKTA8. NOKTA9. NOKTA10. NOKTA
Sağa (Y)655798654903654500654097650678
Yukarı (X)41548964154477415300441521004152100

İhale Yukarı kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İşle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet               Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 50.00-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olan;

a) Gerçek Kişiler;

1) Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,

2) Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3) Noter onaylı imza sirküsü,

4) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü,

5) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

6) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

7) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış Yukarıda miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.

b) Tüzel Kişiler;

1) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretini,

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküsü,

4) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

5) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

6) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış Yukarıda miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 12/09/2018 Çarşamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.