1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Niğde İl Özel İdaresi Tarafından Jeotermal Kaynak Sahası İhale İlanı Yayınladı

Niğde İl Özel İdaresi Tarafından Jeotermal Kaynak Sahası İhale İlanı Yayınladı
0

Niğde İl Özel İdaresi Tarafından Jeotermal Kaynak Sahası İhale İlanı Yayınladı

Niğde İl Özel İdaresi  Ulukışla ilçesi Çiftehan Köyünde 2812,09 Hektar alanda 45.000,00 TL  %3 geçici teminatı ile arama ruhsatlı jeotermal alanları ihale ilanı yayınladı.

            İhaleye iştirak edecek olan iştirakçilerin gerekli olan belgeleri hazırlayarak ihale tarihinde Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhalenin Yapılacağı yer         :  Niğde İl Özel İdaresi

İhale Tarih ve Saati               : 20/06/2018 Çarşamba

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 İLÇEMEVKİİALAN (Hektar)TAHMİNİ BEDEL%3 GEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Niğde İli Ulukışla İlçesiÇiftehanKöyü2812,091.500.000,00 TL + KDV45.000,00 TL20/06/201811:00

Niğde İli Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü sınırları içerisinde 2812.09 hektar alana sahip Erişim No: 3315164 nolu M33-c4 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

RN501. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA5. NOKTA
   Sağa (Y)656000657250657250656750656100
Yukarı (X)41529914153000415442541544254152000
RN506. NOKTA7. NOKTA8. NOKTA9. NOKTA10. NOKTA
   Sağa (Y)656000656000662000662000656000
Yukarı (X)41545834157000415700041520004152000

İhale Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana Yolu Üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adresinde görülebilir ve 50.00-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olan;

a) Gerçek Kişiler;

1) Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,

2) Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge

3) Noter onaylı imza sirküleri,

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

6) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL banka makbuzu,

7) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış yukarıda miktarı belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.

b) Tüzel Kişiler;

1) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri,

4) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

5) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL banka makbuzu,

6) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış yukarıda miktarı belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 20/06/2018 Çarşamba günü yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Kaynak: Resmi Gazete

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.