1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

MTA 7 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti


0

MTA 7 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

MTA tarafından Nevşehir, Eskişehir, Kayseri, Amasya ve Adana da toplam 7  adet Jeotermal Kaynak ruhsat ihalesini yapacağını ilan etmiştir. İhalenin yapılacağı yer ve tarihe ilan detaylarından ulaşabilirsiniz. 

İhalenin Yapılacağı yer           :  MTA

İhale Tarih ve Saati                 : 13/07/2017 

RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 7 (yedi) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.

1 – İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 201 26 08/287 91 77 – 0 312 287 34 49

c) Elektronik posta adresi       :  [email protected]

2 – İhale Konusu 7 (yedi) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler :

İhale Dosya NoSon Teklif Verme Tarih ve Saatiİliİhale Edilecek Jeotermal Alanın AdıJeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı (Türk Lirası )
2017/JA-33213/07/201711:00NevşehirNevşehir- Kozaklı-Karahasanlı50.000,00 TL
2017/JA-33313/07/201711:00NevşehirNevşehir-Kozaklı-Özce50.000,00 TL
2017/JA-33427/07/201711:00EskişehirEskişehir-Merkez-Türkmentokat50.000,00 TL
2017/JA-33527/07/201711:00KayseriKayseri-İncesu50.000,00 TL
2017/JA-33627/07/201711:00AmasyaAmasya-Merzifon-Osmanoğlu50.000,00 TL
2017/JA-33727/07/201711:00AdanaAdana-Ceyhan-Narlık50.000,00 TL
2017/JA-33827/07/201711:00AmasyaAmasya-Merzifon-Uzunyazı50.000,00 TL

3 – İhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu

4 – İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

5 – İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları tanesi 200 TL (ikiyüz lira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 – Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 – İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

8 – Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.