1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 31 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 31 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
0

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 31 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 20/04/2017-10:00

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkrası (c) bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama ruhsatlı sahalar, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 – Aşağıda ilçesi, pafta, alanı, erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 20.04.2017 Perşembe günü saat 10:00`da Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir.

3 – İhaleye Katılabilmek İçin:

a) Tebligat Adresini gösterir belge,

b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)

c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için) getirilmesi gerekmektedir

e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.

f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu yoktur yazılarını getirmeleri (sözleşmenin yapılacağı tarihte borcu yoktur yazılarını getirmeleri) gerekmektedir.

4 – Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5 – İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 – İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

7 – Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

8 – Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İhalesi yapılacak olan alanların koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kayseriyikob.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Sıra No

İlçesi

Erişim No

Pafta

Alan Hektar

İhale Bedeli TL

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

Miktarı %3

İhale Tarihi ve Saati

1

Kocasinan

3199271

K33b2, K33b3, K34a1, K34a4

4900

96.556,95 TL

2.896,70 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

2

Develi

3242750

L35a1, L35a2

4999,79

98.523,36 TL

2955,70 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

3

İncesu

3240369

K34c1, K34d2

197,74

29.599,00 TL

887,97 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

4

Develi

3199276

L34a2, L34b1

4787,75

94.345,00 TL

2.830,35 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

5

Yeşilhisar

3336570

L34d1

1504,73

29.651,45 TL

889,54 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

6

Kocasinan

3248970

K34a1, K34a2

851,65

29.599,00 TL

887,97 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

7

Yeşilhisar

3315403

29.599,00 TL

887,97 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

8

Hacılar

3200732

K35d1, K35c2

1494,51

29.599,00 TL

887,97 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

9

Sarız

3302352

L37a1, K37d4

156,38

29.599,00 TL

887,97 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

10

Kocasinan

3202167

K34a3

23,35

29.599,00 TL

887,97 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

11

Talas

3242761

K35d3, K35d4

4999,8

98.523,55 TL

2.955,70 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

12

İncesu

3242742

K34c1, K34c4

4999,79

98.523,36 TL

2955,70 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

13

Kocasinan

3270588

K34a4, K34b3

590,63

29.599,00 TL

887,97 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

14

İncesu

3306846

K34c4, K34d3, L34a2, L34b1

501,31

29.599,00 TL

887,97 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

15

Kocasinan

3199279

K34b4

4483

88.339,75 TL

2.650,19 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

16

Tomarza

3242755

K35d3, K35d4, L35a1, L35a2

4999,8

98.523,55 TL

2.955,70 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

17

Hacılar

3242739

K34c1, K34c2, K34c3, K34c4

4999,8

98.523,55 TL

2.955,70 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

18

Develi

3242746

K34c3, K34c4, L34b1, L34b2

4999,8

98.523,55 TL

2.955,70 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

19

Talas

3242740

K35d3

4999,79

98.523,36 TL

2955,70 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

20

Tomarza

3242743

K35d3, L35a2

4999,79

98.523,36 TL

2955,70 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

21

Talas

3242757

K35d2, K35d3

4999,79

98.523,36 TL

2955,70 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

22

Sarız

3240370

K36c3, K36b2, K37d4, L37b1

4802,5

94.635,66 TL

2.839,06 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

23

Kocasinan

3200733

K34a3

1495,02

29.599,00 TL

887,97 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

24

Pınarbaşı

3306849

K37d1, K37d4

2800

55.174,40 TL

1.655,26 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

25

Kocasinan

3281588

K34b3, K34a4

516,37

29.599,00 TL

887,97 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

26

Kocasinan

3234435

K34a2, K34a3

924,53

29.599,00 TL

887,97 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

27

İncesu

3242745

K34c4, L34b1

4999,79

98.523,36 TL

2955,70 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

28

Kocasinan

3307138

K34b3, K34b4, K34c2

4850,46

95.580,73 TL

2.867,42 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

29

Özvatan

3334990

J35d3, J35d4

3101,05

61.107,74 TL

1.833,23 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

30

Talas

3242760

K35d1, K35d2, K35d3, K35d4

4999,8

98.523,55 TL

2.955,70 TL

20.04.2017 – Saat 10:00

31

Kocasinan

3280191

K34c1, K34b4

1600

31.528,80 TL

 

 

Kaynak: http://resmigazete.gov.tr

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.