1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti


0

Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer           :  Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 20/04/2017-10:00

ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ruhsat Cinsi, Ruhsat Nosu, Hektarı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Gün ve Saati belirtilen 3279296 ruhsat nolu (1) bir adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 – İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda (13 Mart Mahallesi Karanfil Sok. No: 1 Zemin Kat Artuklu/MARDİN) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 – İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 – Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde (13 Mart Mahallesi Karanfil Sok. No: 1 Zemin Kat Artuklu/MARDİN) görülebilir. İhaleye katılanların almak zorunda olduğu ihale doküman bedeli ücretsizdir.

5 – İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:

a) Gerçek kişiler için:

1- T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2- Noter tasdikli imza sirküleri

3- Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4- Tebligat için adres beyanı

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6- Mali yeterlilik belgesi; (99.201,00 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

7- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

b) Tüzel kişiler için:

1- Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2- Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4- Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6- Tebligat için adres beyanı

7- Oda kayıt belgesi

8- Mali yeterlilik belgesi; (99.201,00 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

9- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

6 – İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 – İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOİLÇEMAHALLERUHSAT CİNSİRUHSAT NOHEKTARMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATİHALE GÜNVE SAATİ
1DARGEÇİTILISUARAMA RUHSATI(Jeotermal Kaynak)32792964861,2699.201,00 ¨ TL2.976,00 ¨ TL20/04/2017-10:00

İlan olunur.

Kaynak: http://resmigazete.gov.tr 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.