1. Anasayfa
  2. YENİLENEBİLİR

7. Boğaziçi Zirvesi Bugün Sona Eriyor

7. Boğaziçi Zirvesi Bugün Sona Eriyor
0

7. Boğaziçi Zirvesi Bugün Sona Eriyor

7.Boğaziçi Zirvesinde Yenilenebilir enerji kaynaklarının son yıllarda muazzam gelişme kaydetmişttiğine dair, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak konuşma yapacaktır.

1 ARALIK PERŞEMBE 2016

09:00-10:15 ELEMAN ARANIYOR: İNSAN HARİÇ

Yeni bir kavram olmamakla birlikte, son 15-20 yılda yapay zekada görülen gelişmeler sonucunda otomasyonun, her ülkenin ekonomisine getirdiği olumlu etkilere ilaveten, iş gücüne tehdit oluşturması da mümkündür. Başta, vasıfsız işçilere olan gereği ortadan kaldıran makineleşme, giderek işgücünün daha üst katmanlarına nüfuz etmektedir. Her ne kadar bu durum, şimdilik, kontrol altına alınmış gözükse de, neredeyse insana ihtiyaç duymaksızın ‘öğrenen’, ‘kendini geliştiren’ ve insana alternatif oluşturan robotların geleceğini konuşma zamanı gelmiştir. Panelde, günümüzdeki otomasyonun, gelişmekte olan ülke ekonomilerine olumlu ve olumsuz etkileri mercek altına alınacaktır.

Açılış Konuşmaları: Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Moderatör: Didem Altop, Kurucu & Genel Sekreter, Endeavor, Türkiye Mithat Rende, Büyükelçi (E) & OECD İcra Komitesi Eski Başkanı, Türkiye

Burak Aydın, Genel Müdür, Intel Türkiye Ali Rıza Ersoy, Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür Yardımcısı, Siemens A.Ş., Türkiye

Prof. Dr. Cem Kılıç, Gazi Üniversitesi, Türkiye

10:15-11:00 YENİLENEBİLİR ENERJİ – EN İYİ ŞEKİLDE FAYDALANMANIN VE YAYILMASINA UYUMUN YOLLARI

Yenilenebilir enerji kaynakları son yıllarda muazzam gelişme kaydetmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın nihai verileri, bu enerji kaynaklarının, 2015 yılında, küresel güç üretimi kapasitesinin en büyük tekil kaynağı olmada kömürü geride bıraktığını göstermektedir. Bu gelişim hikayesinin başarısı, özellikle rüzgar ve güneşte olmak üzere, temiz teknolojilerdeki maliyetin önemli oranda düşürülmesi ve dünya çapında enerji politikalarında süregelen desteğe bağlıdır. Yenilenebilir kaynaklar, şebekenin işletilebirliği ve dizaynı gibi yeni sınamalar ortaya çıkarmakla birlikte bunlar, bir dönüm noktası olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 21. Taraflar Konferansında (COP-21) varılan anlaşmada vurgulandığı gibi, iklim değişikliği ile mücadelede zaruridir. Seçkin konuşmacılar, enerji ve çevre meselelerindeki değerli tecrübelerini paylaşacaklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyümeye en iyi uyumun nasıl sağlanacağının yollarını tartışacaklardır.

Keynote: Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı*

Moderatör: Mithat Rende, Büyükelçi (E) & OECD İcra Komitesi Eski Başkanı, Türkiye

Adel Baba Aissa, İdare Müdürü & Kurucu, Renewable Energy Partner, İngiltere

Dr. Hisham Khatib, Senatör, Ürdün Senatosu & Onursal Başkan Yardımcısı, World Energy Council

Francisco Javier Martinez, CEO, Hidrogena Desarollos Energy Developments, İspanya

11:00-11:45 ORTADOĞU EKONOMİLERİNİN PETROL İHRACATI ÖTESİNDE ENERJİ ALANINDA ARAYIŞLARI

Ortadoğu’nun petrol ihracatçısı ülkeleri yakın zamanda, süregiden düşük petrol fiyatlarının oluşturduğu artan bütçe baskıları yaşamıştır. Bu ülke ekonomileri, arzı sınırlı hidrokarbon kaynaklar öncülüğünde enerji sektörü üzerine inşa edilmiş kaldığından ekonomide çeşitlenme, istihdam yaratımı ve kapsayıcı büyümenin teşvikinde kritik önem arz etmektedir. Çeşitlendirme, enerji dışı sektörlere doğru olabileceği gibi, bu ülkelerin tecrübeleri, petrol dışındaki enerji sektörlerine yönelmelerini de mümkün kılmaktadır. Buna ilaveten, daha temiz kaynaklarla enerji üretiminin geliştirilmesi, bu ülkelerdeki sürdürülebilir kalkınmanın da önünü açabilir. Enerji ve çevre alanlarında üst düzeyde tecrübe sahibi olan konuşmacılar, alternatif yakıt kaynaklarının geliştirilmesi ve güç karışımında daha fazla çeşitlenme konularını tartışıp daha sürdürülebilir bir bölgesel enerji ve ekonomi politikasına yönelik yeni senaryoları değerlendireceklerdir.

Keynote: Muhammed Zayid Awad, Petrol ve Gaz Bakanı, Sudan Moderatör: Carmine Difiglio, İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Yardımcı Direktörü, Sabancı Üniversitesi, Türkiye

Dr. Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah, Yönetim Kurulu Başkanı, Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Uluslararası Enerji ve Sürdürülebilir Gelişme Vakfı & E. Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Sanayi Bakanı, Katar

Abbas Al-Mejren, Enerji ve Çevre Etütleri Direktörü, Kuveyt Üniversitesi, Kuveyt

Abdul Rahman Al-Otaishan, Yönetim Kurulu Başkanı, Asharqia Chamber, Suudi Arabistan

12:00-12:45 YENİ İPEK YOLU

“Çin medeniyetinin rönesansı” olarak ifade edilen, Çin’in küresel sistemde ekonomik dinamo haline gelmesi ve küresel sistemde merkezi bir konum kazanması Çin’i, dünya meselelerinde daha fazla söz hakkı olmaya teşvik etmektedir. Bunun stratejisi, 2013 yılından beri geliştirilen İpek Yolu girişimlerinde görülebilir. Panelde, bu girişimlerin başarı ve eksikliklerine ilaveten, Çin’in dünyadaki ulusal imajının geliştirilmesinde kamu diplomasisinin önemine ve Çin ile Avrupa arasında eğitim alanındaki bağların etkilerine odaklanılacaktır.

Keynote: Suat Hayri Aka, Müsteşar, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Moderatör: Prof. Dr. David Gosset, Kurucu, New Silk Road Initiative, Çin

Prof. Dr. Tuğrul Atamer, Başkan Yardımcısı, EMLYON Business School, Fransa

Ng Yeen Seen, Operasyon Direktörü, Asya Strateji & Liderlik Enstitüsü, Malezya Ernest Sultanov, Koordinatör, MIR Initiative, İtalya

Prof. Dr. Han Zhaoying, Nankai Üniversitesi, Çin

13:35-15:25 SANATIN EKONOMİYE KATKILARI

Günümüzde, önemli mali kurumlar, bankalar ve diğer şirketlerin, sanat çalışmalarına yaptıkları yatırımlardan kazançlı çıktıkları görülmektedir. Ayrıca, ekonomik getirisi yanı sıra sanat alanında yatırımlar, değer üretimi yoluyla, yatırımın yapıldığı ülkenin kültürüne ve dolayısıyla imajına; bu imaj sayesinde de turizm dahil ekonominin diğer sektörlerine canlılık getirmektedir. Panel konuşmacıları, bu yatırımların çeşitlendirilmesi ve bahsi geçen faydalar yönünde, sanat yatırımlarının artırılması gereken alanlara işaret edecektir.

Keynote: Yekta Kopan, Yazar / Seslendirme Sanatçısı & Televizyon Sunucusu, Türkiye

Moderatör: Deniz Adanalı, İletişim Danışmanı, Türkiye

Özalp Birol, Direktör, Pera Müzesi, Türkiye

Tansa Mermerci Ekşioğlu, Kurucu Ortak & Yönetici Ortak, SPOT Projects, Türkiye

Birol Güven, Senaryo Yazarı & Prodüktör, MinT Motion Pictures, Türkiye

Pelin Opçin, Direktör, İstanbul Jazz Festivali, Türkiye

Seyhan Özdemir, Kurucu Ortak & Mimar, AUTOBAN, Türkiye Nevzat Sayın, Kurucu Mimar, NSMH, Türkiye

15:25-16:10 YARATICILIĞI YENİDEN OLUŞTURMAK – TEKNOLOJİ, SANAT, TOPLUM VE MEKAN

Sayıları giderek artan teknolojik inovasyonlar; toplumlarımızı, işletmelerimizi ve beşeri etkileşimlerimizi, emsalsiz bir şekilde dönüştürmektedir. Dijital üretim, şeylerin interneti, sanal/artırılmış gerçeklik ve yapay zeka; üretim sistemlerini, tedarik zincirlerini ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmektedir. Bu yeni fırsat ve zorluklarla nasıl baş edeceğiz? Kendini göstermekte olan geleceğin tüm potansiyelini vücuda getirmek için yaratıcılığın yeni biçim ve tezahürlerini nasıl tazeleyebilir, bunlardan nasıl istifade edebiliriz? Oturum, hem Batı hem de Doğu’daki sanat, teknoloji ve bilim dünyalarının ön sıralarında faaliyet gösteren düşünür ve değişim yaratıcılarını bir araya getirmektedir. Yeni çağın akıbetlerine ışık tutacak yeni bir tartışmaya ihtiyaç vardır. Konuşmacılar, bireyleri ve toplulukları güçlendiren yeni teknolojiler ve yaratıcı ifadelerin zenginleştirdiği perspektif ve vizyonlarını paylaşacaktır.

Moderatör: Mustafa Osman Turan, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

Kaddour Chelabi, Teorik Fizikçi, University of Chinese Academy of Sciences, Çin

Prof. Dr. De Kai, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Departmanı, The Hong Kong University of Science & Technology, Hong Kong

Rachel Sibley, Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı, Leap Motion, ABD

Mike Zuckerman, Kurucu Ortak & Kültür Hackerı, ABD

16:10-17:20 ULUSLARARASI YATIRIM PANELİ

Hem yatırımı yapan hem de yatırımın yapıldığı ülkelerde refah ve ekonomik kalkınmayı beraberinde getiren uluslararası yatırım, korumacı baskılara karşı en uygun çözümlerden birini oluşturmaktadır. Her şartta, mütekabiliyet önem arz etmektedir. Ayrıca bu yatırımların, ülkeler arasındaki barışçıl ilişkilere katkısıyla, günümüz kaotik dünyasının dinginleşmesine yönelik potansiyeli de unutulmamalıdır. Bu çerçevede panel konuşmacıları; aralarında, tekstil, enerji, inşaat ve altyapının da bulunduğu alanlarda Türkiye ve çevre bölgelerdeki uluslararası yatırım fırsatlarına odaklanıp, yatırımların artması önündeki engellerin aşılmasına yönelik çözümler önereceklerdir. Keynote: Akram Khan Durrani, Bayındırlık Bakanı, Pakistan Moderatör: Meltem Akol, Kurucu Ortak, Akol Özok Namlı Avukatlık Ortaklığı, Türkiye Wajih Bizri, Başkan, Lübnan-Türk İş Konseyi, Lübnan Marc S. Ellenbogen, Girişimci & işadamı, ABD Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı, Ankara Üniversitesi, Türkiye Mesut Toprak, Yönetim Kurulu Başkanı, TAY Grup & ASTAY, Türkiye Engin Turhan, Ticari Bankacılık ve Proje Finansmanından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Qnb Finansbank, Türkiye Kerim N. Türkmen, Ortak & İstanbul Ofisinin Yöneticisi, Mid Europa Partners, Türkiye 17:20-18:10 KÜRESEL SİVİL HAVACILIKTA SON GELİŞMELER Panel konuşmaları, sivil havacılıktaki yeni trendler ve akıllı ekonomi ışığında, küresel rekabetin gerektirdiği altyapı yatırımları çevresinde dönecektir. Panel konuşmacıları, Türkiye’nin bu alanlarda son on yılda gösterdiği gelişmenin küresel etkileri hakkında fikirlerini de paylaşacaktır.

Açılış Konuşması: Ebru Özdemir, Yönetim Kurulu Başkanı, LİMAK Yatırım, Türkiye

Keynote: Ahmet Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Moderatör: Mehmet Nane, CEO, Pegasus Havayolları, Türkiye Dr. Sultan Bin Hasan AlSultan, Milletvekili, Ulaşım, Haberleşme & IT Komitesi, Suudi Arabistan

Aslıhan Çörtük, Pazarlama Direktörü, TAV Havalimanları Holding, Türkiye

18:10- ONURSAL KAPANIŞ KONUŞMASI

Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı*

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.