1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 9 Adet Jeotermal Alan İhale Edileceğini İlan Etti

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 9 Adet Jeotermal Alan İhale Edileceğini İlan Etti
0

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 9 Adet Jeotermal Alan İhale Edileceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/ANKARA

İhale Tarih ve Saati                 : 04/01/2017  Günü Saat 11.00

 

 

RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 9 (dokuz) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.

1 – İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0312.201 18 05/287 91 77 – 0 312 287 34 49

c) Elektronik posta adresi       :  [email protected]

2 – İhale Konusu 9 (dokuz) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler:

 

İhale Dosya

No

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İli

İhale Edilecek

Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları )

2016/JA-298

04/01/2017   11:00

Kırklareli

Kırklareli-Merkez-Asılbeyli

40.000$

2016/JA-299

04/01/2017   11:00

Kırklareli

Kırklareli-Vize-Hasbuğa

30.000$

2016/JA-300

04/01/2017   11:00

Ankara

Ankara-Kızılcahamam-Üçbaş

25.000$

2016/JA-301

04/01/2017   11:00

Nevşehir

Nevşehir- Kozaklı-Karahasanlı

60.000$

2016/JA-302

04/01/2017   11:00

İzmir

İzmir-Dikili-Hasanağa

35.000$

2016/JA-303

04/01/2017   11:00

Nevşehir

Derinkuyu-Kuyulutatlar- Suvermez

50.000$

2016/JA-304

04/01/2017   11:00

Eskişehir

Eskişehir-Merkez-Türkmentokat

25.000$

2016/JA-305

04/01/2017   11:00

Adana

Adana-Ceyhan-Narlık

15.000$

2016/JA-306

04/01/2017   11:00

Amasya

Amasya-Merzifon-Uzunyazı

30.000$

 

3 – İhalenin Yapılacağı Yer     :  MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu

4 – İhaleye Katılalacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

6 – İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL (ikiyüz lira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 – Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 – İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 – Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.