Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Jeotermal Semineri

jmo_jeotermal

11. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Eğitim Semineri 11-14 Aralık 2012 tarihlerinde meslektaşlarımızın katılımıyla Ankara‘da gerçekleştirildi. Seminerin son gününde Çamlıdere MTA Sondaj Kampı ve Kızılcahamam Jeotermal Isı Tesisleri`ni kapsayan bir teknik gezi düzenlendi.

11. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Eğitim Semineri 11-14 Aralık 2012 tarihlerinde  meslektaşlarımızın katılımıyla Ankara‘da gerçekleştirildi. Seminerin son gününde Çamlıdere MTA Sondaj Kampı ve Kızılcahamam Jeotermal Isı Tesisleri‘ni kapsayan bir teknik gezi düzenlendi.

Seminerde;
“Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Nedir, Nasıl Oluşur,
Jeotermal Kaynak Aramalarında Jeoloji Çalışmaları ve Jeoloji Haritalarının Hazırlanması,
Jeotermal Kaynak Aramalarında Tektonik Kontrol,
Türkiye Jeotermal Kaynaklarının Güncel Bilgileri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri,
Jeotermal Kaynak Aramalarında Hidrojeoloji, Hidrojeokimya Çalışmaları,
Sonuçların Değerlendirilmesi ve Yorumlanması,
Jeotermal-Mağmatizma İlişkisi,
Jeotermal Kaynak Aramalarında Alterasyon Çalışmaları,
Jeotermal Kaynak Aramalarında Uzaktan Algılama Çalışmaları,
Jeotermal Kaynak Aramalarında Jeofizik Çalışmaların Sonuçlarının Jeolojik Yorumlanması,
Jeotermal Kaynak Aramalarında Toprak Gazı Ölçümleri, Sonuçların Değerlendirilmesi ve, Yorumlanması,
Jeotermal Kaynak Aramalarında İzotop Tekniklerinin Kullanılması,
Jeotermal Sahalarda Modelleme,
Sondaj Ekipmanları ve Jeotermal Kaynak Arama Çalışmalarında Sondajların Planlanması,
Jeotermal Sondaj Uygulamaları, Takip ve Kontrol Yöntemleri,
Jeotermal Sondajlarda Yapılan Testler, Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Yorumlanması,
Jeotermal Sondajlarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri,
Jeotermal Sahada Reenjeksiyon Lokasyonu Belirleme,
Jeotermal Kaynak Rezervuarının Tespiti, Üretimin Planlanması, Üretim Reenjeksiyon Dengesinin Sağlanması Çalışmaları,
Jeotermal Sahalarda Potansiyel Hesaplama,
Jeotermal Sahalarda Kabuklaşma Problemleri ve İnhibitör Uygulamaları,
Türkiye`nin Doğal Mineralli Su Potansiyeli, Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar,
Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi,
Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Suların Kaynak Koruma Alan Çalışmaları,
Jeotermal Isı Pompaları Kullanım Alanları, Ülkemizde Gerçekleştirilen Örnekler,
Yeraltında Isı Depolama Teknikleri,
Batı Anadolu`nun Tektonik Evrimi,
Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Çalışmalarında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Çalışmaları ve Raporlanması,
Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sulara İlişkin Yasal Mevzuat ve Uygulama Yönetmeliği Hakkında Tartışma,
Jeotermal Kaynakların Turizm Yatırımlarında Değerlendirilmesi ve Yasal Uygulamalar,
Jeotermal Kaynak Çalışmalarında Jeoloji Mühendisinin İşlevi, Görevi ve Sorumlulukları.”
konularında sunumlar gerçekleştirildi.
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular çalışma komisyonumuzun ve eğitmenlerimizin  özverili çabalarıyla yapılan ve mesleğimizin önemli çalışma alanlarından biri olan jeotermal konusunda teorik ve uygulamaya yönelik eğitim seminerinin son gününde, Oda Yönetim Kurulu adına yapılan kapanış konuşmalarının ardından eğitimcilere teşekkür belgesi, katılımcılara da katılım belgeleri verildi.

 jmo2 jmo3 jmo4 jmo5

Add Comment