Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 11 Adet Jeotermal Kaynak Ruhsat İhalesi Yayılandı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’nin konuya ilişkin ilanı, 13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’nin 30534 sayısında yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar ili MERKEZ SÜLÜMENLİ, İHSANİYE GAZLIGÖLAKÖREN, SİNANPAŞA KILIÇARSLAN-AHMETPAŞA-TINAZTEPE, SANDIKLI KUSURA-GÖKÇEALAN mevkiilerinde olmak üzere toplam 11 jeotermal kaynak ruhsat alanının kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedelleri 34 bin ila 74 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 26.09.2018 günü saat 11:00’da Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar elden teslim edilebilecek. Ayrıca, istekliler tekliflerini aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderebilecek.

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 11 (Onbir) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1 – Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 185,18-hektar alana sahip, K25-a1, K25-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 290 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta
Sağa        (Y) 291762 291497 290259
Yukarı     (X) 4307000 4304554 4307000

Poligon:2

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta
Sağa        (Y) 294000 293999 293798
Yukarı     (X) 4308000 4307865 4308000

2 – Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 2783,96-hektar alana sahip, K24-b3, K24-c1, K24-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 338 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa        (Y) 278350 280713 281000 281000 271650 271650
Yukarı     (X) 4285900 4293000 4293000 4284000 4284000 4285795

3 – Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Sülümenli Kasabası, 1140,31-hektar alana sahip, K25-d2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 342 No’luJeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa        (Y) 301001 301001 298701 297700 297700 300235
Yukarı     (X) 4290000 4287566 4286000 4286000 4290000 4290000

4 – Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Gazlıgölakören Mahallesi 1399,21-hektar alana sahip, K24-b2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 345 No’luJeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa        (Y) 273370 273356 273353 280386 277512 273836
Yukarı     (X) 4318200 4318201 4318214 4319334 4316021 4316052

5 – Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 523,66-hektar alana sahip, : K25-d1, K25-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 346 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa        (Y) 290021 288783 288774 293643 293833 291957
Yukarı     (X) 4288803 4288672 4289661 4289144 4288000 4288000

6 – Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Ayazini Kasabası, 1438,89-hektar alana sahip, : J25-d4, K25-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 347 No’luJeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa       (Y) 290840 286000 286000 291000 291000 290870
Yukarı     (X) 4319060 4319193 4322000 4322000 4319000 4318974

7 – Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Kılıçarslan, Ahmetpaşa ve Tınaztepe Kasabası, 146,31-hektar alana sahip, K24-b4 paftasında aşağıda koordinatları verilen 348 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta
Sağa        (Y) 265151 265208 266430 266513 266511
Yukarı     (X) 4294750 4295981 4295976 4295485 4294976

8 – Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Kılıçarslan ve Ahmetpaşa Kasabası, 3069,96-hektar alana sahip, K24-c1, K24-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 349 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa        (Y) 264617 264607 264607 264607 264604 264603
Yukarı     (X) 4284433 4286000 4287000 4286007 4286482 4287000

7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta
Sağa    (Y) 270853 271687 271687 271650 271650
Yukarı     (X) 4287000 4286851 4286000 4285795 4284383

Poligon:2

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta
Sağa       (Y) 271600 264810 264948 271959 271956
Yukarı     (X) 4288185 4289034 4290388 4290363 4289363

9 – Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Kusura ve Gökçealan Köyü, 3291,49-hektar alana sahip, L24-a2, L24-a3, L24-b1, L24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 350 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.    

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa        (Y) 262812 262213 262502 262656 260000 256603
Yukarı     (X) 4250644 4250254 4250429 4250360 4247000 4247000

7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta 12. Nokta
Sağa        (Y) 256602 257000 257000 257031 258000 258000
Yukarı     (X) 4247899 4248000 4250192 4251207 4251177 4251207

13. Nokta 14. Nokta 15. Nokta 16. Nokta 17. Nokta 18. Nokta
Sağa        (Y) 258020 258000 258000 260000 260000 261000
Yukarı     (X) 4251207 4251208 4251263 4251243 4252750 4252750

19. Nokta 20. Nokta 21. Nokta 22. Nokta
Sağa       (Y) 261000 264048 264633 264646
Yukarı     (X) 4254919 4254977 4254659 4253989

10 – Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, 1540,85-hektar alana sahip, K4-b4, K24-c1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 350 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta
Sağa        (Y) 264948 264810 261895 261895 264064 264921 265023
Yukarı     (X) 4290388 4289034 4289400 4292645 4292900 4292860 4292006

Poligon:2

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa        (Y) 265166 264574 263014 262614 262019 261974
Yukarı     (X) 4295080 4294654 4294395 4294377 4294965 4295236

7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta
Sağa        (Y) 261941 262940 263764 265208
Yukarı     (X) 4295955 4295999 4295999 4295981

11 – Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 2749,75-hektar alana sahip, L24-b1paftasında aşağıda koordinatları verilen 375 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta
Sağa        (Y) 261000 261000 262000 262000 263000 266000 266000
Yukarı     (X) 4255000 4258995 4259000 4260000 4261000 4261000 4255000

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

S.N. İLÇE KÖYÜ/KASABASI ALAN(HEKTAR) MUHAMMEN BEDEL (¨) GEÇİCİ TEMİNAT (¨) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 MERKEZ 185,18 34.000,00 1.020,00 26/09/2018 11:00
2 MERKEZ 2783,96 62.950,00 1.888,50 26/09/2018 11:00
3 MERKEZ SÜLÜMENLİ 1140,31 34.000,00 1.020,00 26/09/2018 11:00
4 İHSANİYE GAZLIGÖLAKÖREN 1399,21 34.000,00 1.020,00 26/09/2018 11:00
5 MERKEZ 523,66 34.000,00 1.020,00 26/09/2018 11:00
6 İHSANİYE AYAZİNİ 1438,89 34.000,00 1.020,00 26/09/2018 11:00
7 SİNANPAŞA KILIÇARSLAN-AHMETPAŞA-TINAZTEPE 146,31 34.000,00 1.020,00 26/09/2018 11:00
8 SİNANPAŞA KILIÇARSLAN-AHMETPAŞA 3069,96 69.450,00 2.083,50 26/09/2018 11:00
9 SANDIKLI KUSURA-GÖKÇEALAN 3291,49 74.450,00 2.233,50 26/09/2018 11:00
10 SİNANPAŞA 1540,85 35.000,00 1.050,00 26/09/2018 11:00
11 SANDIKLI 2749,75 62.500,00 1.875,00 26/09/2018 11:00

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler.

İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Veriverileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)

Yapılacağı Tarih/Saat                 :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü                                         :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Son Teklif Verme Tarih/Saati    :  26/09/2018 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

Gerçek kişi istekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat.

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir